Cultură și cooperare transfrontalieră

Curcubeul dorinței

În perioada octombrie 2017 – septembrie 2018 Institutul Intercultural Timişoara a coordonat proiectul „Curcubeul dorinței”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Proiectul și-a propus să dezvolte competențele de a utiliza metoda Curcubeul dorinței în rândul unui grup de persoane familiarizate cu metoda Teatru forum, care vor continua să aplice aceste două metode în lucrul cu adulții, prin crearea unor contexte de învățare non-formală în Timişoara în 2018.

„Curcubeul dorinței” este o aprofundare a metodei Teatru forum şi cuprinde o serie de tehnici care transpun probleme individuale în colectiv, ajutând la o mai bună înțelegere a relațiilor dintre protagonist şi antagonist într-o situație conflictuală. Aceste tehnici explorează emoțiile individuale pentru a le confrunta, ca sursă de creare a personajului. Ele permit clarificarea unor situații complexe, a unor relații dificile sau a unor dorințe contradictorii.

Apel:
În cadrul proiectului „Curcubeul dorinței” se caută patru persoane din echipa Institutului Intercultural Timişoara (angajate sau voluntare) care să urmeze un curs de formare pe tematica metodei „Curcubeul dorinței” în perioada 20 februarie – 3 martie 2018 susținut de Theatre de l’Opprime la Paris.

Condiții necesare:

  • Implicarea anterioară în cel puțin două proiecte de teatru forum desfăşurate de Institutul Intercultural Timişoara
  • Disponibilitatea de a participa la cursul de formare pe toată durata acestuia
  • Disponibilitatea de a se implica după curs în cel puțin un proiect de teatru forum ce va fi organizat în perioada martie-august 2018 în Timişoara
  • Împărtăşirea valorilor organizației şi ale teatrului forum: solidaritatea, non-discriminarea, transparența, echitatea, non-condescendența.
  • Cunoaşterea limbii engleze la un nivel suficient de avansat pentru a permite comunicarea eficientă în cadrul cursului.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită o scrisoare de motivație pe adresa de e-mail oana.bajka@intercultural.ro, până la data de 30 octombrie 2017, inclusiv. Echipa Institutului Intercultural Timişoara va realiza interviuri individuale cu persoanele interesate.

Persoană de contact pentru detalii: Oana Bajka, telefon 0751011141.