Diversitate și mass-media

Cu alte cuvinte

Proiectul a avut scopul de a răspunde la situaţia actuală în care mass-media este un vehicul pentru diseminarea stereotipurilor și de a contribui la corectitudinea mesajelor și discursului media.

Principalele obiective ale proiectului au fost:

  • Dezvoltarea unei atitudini critice față de informațiile transmise prin mass-media;
  • Creşterea gradului de conştientizare a mass-mediei privind contribuţia pe care o are la diseminarea stereotipurilor şi potenţialul acesteia în construirea unei culturi a diversităţii;
  • Implicarea directă a tinerilor şi a grupurilor minoritare care au fost victime ale discriminării în activități de monitorizare a mass-mediei şi dezvoltarea capacităţii de reacţie a acestora pentru promovarea unor informaţii corecte și contextualizate.

Principalele activități ale proiectului au fost:

  • Monitorizarea a zece platforme media online pe o perioadă de 15 luni (septembrie 2011 – decembrie 2012) pe subiecte referitoare la grupurile minoritare;
  • Crearea unui grup de observatori ai presei locale, cu statut voluntar, care să fie format atât din reprezentanţi ai grupurilor minoritare cât şi din jurnalişti, care să facă o analiză critică a articolelor de presă;
  • Realizarea unui set de recomandări pentru folosirea corectă a limbajului referitor la minorităţi şi pentru evitarea terminologiei peiorative şi a stereotipurilor;
  • Contactarea instituţiilor media pentru a le oferi analizele şi recomandările privind abordarea subiectelor care fac referire la grupurilor minoritare într-un mod discriminatoriu.

Mai multe detalii despre proiect la: