Educație interculturală

Congresul Internațional de Cercetări Interculturale

În 2007 Institutul Intercultural Timișoara a organizat cel de-al XI-lea Congres al organizației Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC), reunind la Timișoara peste 150 de cercetători din Europa, America de Nord și de Sud, Africa și Asia. Congresul a avut titlul: Teritorii, Limite, Punți. Interculturalitatea în mișcare și au fost prezentate cercetări din diferite discipline, cum ar fi: psihologie, sociologie, lingvistică, educație, antropologie, drept etc.

Congresul ARIC este organizat din doi în doi ani, iar în 2007 a fost a doua oară când a avut loc în afara spațiului francofon de vest. Programul a inclus, pe lângă conferințe și simpozioane axate pe cercetări interculturale din perspectiva diferitelor discipline, evenimente care au oferit participanților posibilitatea de a cunoaște diversitatea culturală a României, politicile referitoare la minoritățile naționale și acțiunile întreprinse pentru promovarea interculturalității. De asemenea, a facilitat crearea de rețele între cercetători și oportunități de stabilire a unor parteneriate viitoare.

ARIC este o organizație internațională înființată în 1984 cu scopul de a dinamiza cercetarea interculturală, facilita schimburile internaționale între cercetători, promova colaborarea interdisciplinară și stabili corelații mai bune între teorie și practică. Creată de un grup de cercetători din Belgia, Franța, Quebec și Elveția, Asociația include acum membri din Europa, Africa, America de Nord și de Sud și Asia.

Broșura Congresului este disponibilă în franceză:

ADD PDF ARIC BROȘURA FINALĂ Mai multe detalii despre Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC) sunt disponibile aici: http://www.aric-interculturel.com/.