Romi

Încă de la înființare, IIT a dedicat o parte importantă din resursele sale pentru integrarea romilor. În colaborare cu asociații ale romilor, IIT a dezvoltat o gamă largă de proiecte în acest sens, cu accent pe: educație, dezvoltarea societății civile rome, anti-discriminare și combaterea stereotipurilor, reprezentarea romilor în mass-media, consolidarea dialogului dintre autoritățile publice și comunitățile de romi.

Proiectele noastre sunt implementate la nivel local, național și european, ținând cont de specificitatea diferitelor comunități rome, precum și de factorii sociali, economici și culturali care facilitează sau îngreunează/ împiedică integrarea acestora în diferite părți ale continentului.

Citiți mai multe despre proiectele noastre în domeniul problematicii romilor aici.