Migrație

Din 2005 IIT a implementat o serie de proiecte pentru a facilita integrarea migranților în România. Aceste proiecte s-au axat pe trei domenii principale: (1) o strategie complexă pentru dezvoltarea unor mecanisme de consultare între migranți, autorități publice și societatea civilă la nivel local și național; (2) programe de învățare a limbii române și orientare culturală; (3) cercetare.

IIT este membru al Forumului European privind Migrația (fostul Forum European pentru Integrare) din 2009.

Citiți mai multe despre proiectele noastre în domeniul migrației aici.