Cultură, patrimoniu și cooperare transfrontalieră

IIT deține un pionierat la nivel național în domeniul elaborării și evaluării politicilor culturale ale autorităților publice. Realizate începând din 1999 în sistem participativ – cu o abordare de tip bottom-up și fundamentate pe baza cercetărilor sociologice și a datelor statistice, de tip ex-ante și evaluate ex-post, au devenit rapid exemple de bune practici diseminate la nivel național și internațional de către Ministerul Culturii, Parlamentul României – Camera Deputaților, Delegația Comisiei Europene, Consiliul Europei, Fundația Culturală Europeană.

Județele Timiș și Arad și municipalitățile Oradea, Arad și Timișoara au beneficiat direct de strategii culturale care au ghidat dezvoltarea domeniului, au fundamentat programe precum cel de Capitală Europeană a Culturii pentru Timișoara 2021 sau au contribuit la valorificarea patrimoniului cultural pentru dezvoltare, în cazul municipiului Oradea.

Cartarea resurselor culturale, valorificarea sustenabilă a patrimoniului cultural prin strategii și propuneri pentru dezvoltarea turismului cultural, au fost în atenția IIT din 2008 de când au fost realizate proiecte, fie direct, fie în parteneriat, la nivel regional și transfrontalier în banatul românesc și sârbesc, Țara Hațegului și Ținutul Pădurenilor, municipiul Drobeta Turnu Severin, Sinagoga din Cetate, Conacul Mocioni. Un loc aparte îl ocupă colaborarea pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locale 2017-2020 a Municipiului Vulcan prin abordare DLRC.

Cooperarea transfrontalieră cu organizații din Ungaria și Serbia are o lungă tradiție, astfel din 1997 dezvoltăm proiecte de cooperare transfrontalieră cu Ungaria, în 1998 am fost prima organizaţie din România care a iniţiat parteneriate cu organizaţii ale societăţii civile din Serbia iar în perioada 1999-2002 IIT a fost implicat activ în activităţile Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. De-a lungul anilor am colaborat în proiecte de cooperare regională cu Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova şi cu alte ţări din Europa de Sud-Est.

Citiți mai multe despre proiectele noastre în domeniul culturii și cooperării transfrontaliere aici.