Consultanță și formare

IIT oferă servicii de formare și consultanță pentru organizații publice și private în următoarele domenii:

1.Formare

 • Comunicare interculturală/ Dezvoltarea competenței interculturale
 • Comunicare și muncă în echipă (cu accent pe echipe interculturale)
 • Management de proiecte și scriere de proiecte
 • Dezvoltare și evaluare de politici publice în domenii precum cultură, educație, tineret
 • Dezvoltare comunitară
 • Dezvoltare personală
 • Formare de formatori
 • Combaterea discriminării și rasismului
 • Dialog inter-religios și intercultural
 • Mediere socială și interculturală
 • Educație pentru drepturile omului, Educație pentru cetățenie democratică, Educație interculturală

Toate cursurile de formare includ: o analiză de nevoi, elaborarea curriculum-ului, furnizarea cursului și evaluarea competențelor dezvoltate în procesul de învățare. La cerere, putem oferi și: materiale educaționale, exemple de bune practici și vizite de studiu.

2. Alte servicii

 • Facilitarea dialogului social și intercultural
 • Coaching pentru dezvoltare organizațională
 • Dezvoltare comunitară în comunitățile de romi și multietnice
 • Cartarea resurselor naturale și culturale
 • Monitorizarea și analizarea mass-mediei
 • Cercetare sociologică și statistică
 • Evaluare de proiecte
 • Dezvoltarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor de politică publică
 • Acces la rețele și parteneriate internaționale
 • Traducere și interpretare: engleză, franceză, spaniolă, sârbă
 • Organizare de evenimente: conferințe, seminarii, tabere, târguri, vizite de studiu
 • Coaching în scrierea de proiecte și managementul de proiecte.

De asemenea, IIT oferă cursuri online pe diferite teme și pentru diferite grupuri, pe platforma Moodle https://edu.intercultural.ro/.