Romi

Invizibil/Vizibil – Deconstruirea stereotipurilor și depășirea marginalizării comunităților rome din Timișoara și din Europa

Proiectul contribuie la punerea sub lumina reflectoarelor și la percepția dintr-o altă perspectivă a unei teme care a fost deseori ascunsă și respinsă ca nerelevantă pentru Timișoara: cultura romilor. O parte a activităților locale vizează direct și implică activ cetățeni, inclusiv de etnie romă, din câteva dintre cele mai defavorizate cartiere ale orașului.

Alte activități sunt adresate ne-romilor, în special tinerilor, cu scopul conștientizării și depășirii stereotipurilor și prejudecăților privind romii. A treia componentă a acțivităților se referă la contribuția pe care o poate avea Timișoara la reflecția actuală privind cultura romilor la nivel național și european. Această componentă este realizată în colaborare cu Institutul European al Romilor pentru Artă și Cultură cu focalizare pe schimbarea percepției privind patrimoniul cultural al romilor ca parte a culturii europene și pe susținerea unor noi forme de expresie culturală a artiștilor romi.

Citește mai mult

“Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară.”

Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Fundația Popular – Europeană de Strategii Sociale, Economice și Culturale, derulează proiectul “Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară.”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul fost inițiat în 2022 și se va încheia în decembrie 2023, fiind o contribuție la implementarea strategiei de dezvoltare locală (SDL) a zonelor urbane marginalizate de pe teritoriul GAL Timișoara.

Citește mai mult

Eu sunt Rom: Schimbăm mentalităţi

Acest proiect a fost implementat în parteneriat cu 9 organizaţii convinse de importanţa covârşitoare a eliminării stereotipurilor la adresa comunităţii rome şi dispuse să acţioneze şi să implementeze campanii pe plan local.

citiți mai mult

VET4ROMA – Mediere pentru romi

Proiectul VET4ROMA Mediere pentru romi (VET4ROMA) a fost o inițiativă europeană la care au participat mai multe ţări, având scopul de a contribui la certificarea şi profesionalizarea mediatorilor interculturali care lucrează în comunităţi cu o proporţie semnificativă de romi.

citiți mai mult

O metodologie inovatoare de parteneriate între autoritățile locale din Franța și România pentru promovarea incluziunii sociale

Cu sprijinul și la cererea Ambasadei Franței în România, Institutul Intercultural a dezvoltat un ghid în română și franceză pentru autoritățile locale din România și Franța pentru a coopera în vederea promovării incluziunii sociale. Grupul țintă este reprezentat de municipalități din Franța care găzduiesc cetățeni români, în principal romi, care trăiesc în condiții precare, și, respectiv, locul de proveniență al acestora din România.

Citiți mai mult

Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams)

În septembrie 2019 a început un proiectul Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams), finanțat prin programul Erasmus+ – KA204 – Strategic Partnerships for Adult Education. Parteneriatul proiectul este format din 4 organizații din 3 țări diferite: Media Actie Kuregem Stad (Belgia, coordonator), Institutul Intercultural Timișoara (România), Health and Social Development Foundation (Bulgaria) și All Digital AISBL (Belgia).

Citiți mai mult

Modele de bune practici în domeniul incluziunii sociale

Obiectivul principal al acestui proiect a fost dezvoltarea economiei sociale în România, ca instrument de promovare a incluziunii sociale și a cetățeniei active. Proiectul a început de la premisa că economia socială are un impact important în promovarea incluziunii sociale prin crearea de locuri de muncă, creșterea autonomiei persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, creșterea coeziunii sociale la nivel local și promovarea cetățeniei active. Proiectul a fost implementat în următoarele orașe: Arad, Bucureşti, Cluj‐Napoca, Odorheiul Secuiesc, Oradea, Sibiu, Iaşi și Timişoara.

Citiți mai mult

Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active

Scopul acestui proiect a fost de a spori incluziunea socială și de a promova dialogul social între diverse organizații, cum ar fi: partenerii sociali, ONG-urile, sectorul economic, instituțiile publice si cetățenii. Proiectul a fost implementat in Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași si București.

Citiți mai mult

KEYROMA – dezvoltarea competențelor-cheie legate de abilitățile sociale ale femeile rome, în vederea creșterii participării acestora în sectorul serviciilor

Principalul scop al proiectului KEYROMA a fost abordarea unei probleme foarte frecvente în rândul femeilor rome, respectiv lipsa integrării lor pe piața muncii, ca o consecință a educației precare. Partenerii din proiect au găsit modalități de combatere a acestei probleme larg răspândite, prin furnizarea de motivație, încurajări și contexte educaționale.

Citiți mai mult

Vocile tinerilor pentru incluziunea socială a femeilor rome

Proiectul YOUNG VOICES a avut scopul de a construi un parteneriat strategic de organizații care lucrează cu comunități de romi, mai ales femei  și tineri romi. Prioritățile acestui proiect au fost incluziunea socială, dezvoltarea competențelor și promovarea unor activități de tineret de calitate. 

Citiți mai mult