Romi

Eu sunt Rom: Schimbăm mentalităţi

Acest proiect a fost implementat în parteneriat cu 9 organizaţii convinse de importanţa covârşitoare a eliminării stereotipurilor la adresa comunităţii rome şi dispuse să acţioneze şi să implementeze campanii pe plan local.

citiți mai mult

VET4ROMA – Mediere pentru romi

Proiectul VET4ROMA Mediere pentru romi (VET4ROMA) a fost o inițiativă europeană la care au participat mai multe ţări, având scopul de a contribui la certificarea şi profesionalizarea mediatorilor interculturali care lucrează în comunităţi cu o proporţie semnificativă de romi.

citiți mai mult

O metodologie inovatoare de parteneriate între autoritățile locale din Franța și România pentru promovarea incluziunii sociale

Cu sprijinul și la cererea Ambasadei Franței în România, Institutul Intercultural a dezvoltat un ghid în română și franceză pentru autoritățile locale din România și Franța pentru a coopera în vederea promovării incluziunii sociale. Grupul țintă este reprezentat de municipalități din Franța care găzduiesc cetățeni români, în principal romi, care trăiesc în condiții precare, și, respectiv, locul de proveniență al acestora din România.

Citiți mai mult

Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams)

În septembrie 2019 a început un proiectul Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams), finanțat prin programul Erasmus+ – KA204 – Strategic Partnerships for Adult Education. Parteneriatul proiectul este format din 4 organizații din 3 țări diferite: Media Actie Kuregem Stad (Belgia, coordonator), Institutul Intercultural Timișoara (România), Health and Social Development Foundation (Bulgaria) și All Digital AISBL (Belgia).

Citiți mai mult

Modele de bune practici în domeniul incluziunii sociale

Obiectivul principal al acestui proiect a fost dezvoltarea economiei sociale în România, ca instrument de promovare a incluziunii sociale și a cetățeniei active. Proiectul a început de la premisa că economia socială are un impact important în promovarea incluziunii sociale prin crearea de locuri de muncă, creșterea autonomiei persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, creșterea coeziunii sociale la nivel local și promovarea cetățeniei active. Proiectul a fost implementat în următoarele orașe: Arad, Bucureşti, Cluj‐Napoca, Odorheiul Secuiesc, Oradea, Sibiu, Iaşi și Timişoara.

Citiți mai mult

Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active

Scopul acestui proiect a fost de a spori incluziunea socială și de a promova dialogul social între diverse organizații, cum ar fi: partenerii sociali, ONG-urile, sectorul economic, instituțiile publice si cetățenii. Proiectul a fost implementat in Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași si București.

Citiți mai mult

KEYROMA – dezvoltarea competențelor-cheie legate de abilitățile sociale ale femeile rome, în vederea creșterii participării acestora în sectorul serviciilor

Principalul scop al proiectului KEYROMA a fost abordarea unei probleme foarte frecvente în rândul femeilor rome, respectiv lipsa integrării lor pe piața muncii, ca o consecință a educației precare. Partenerii din proiect au găsit modalități de combatere a acestei probleme larg răspândite, prin furnizarea de motivație, încurajări și contexte educaționale.

Citiți mai mult

Vocile tinerilor pentru incluziunea socială a femeilor rome

Proiectul YOUNG VOICES a avut scopul de a construi un parteneriat strategic de organizații care lucrează cu comunități de romi, mai ales femei  și tineri romi. Prioritățile acestui proiect au fost incluziunea socială, dezvoltarea competențelor și promovarea unor activități de tineret de calitate. 

Citiți mai mult

Be:In – Participare incluzivă: schimb de bune practici și creare de rețele

Proiectul Be: In a vizat schimbul de bune practici și crearea unei rețele între municipalități și organizații non-profit pe tema participării incluzive, definită ca fiind participarea persoanelor cu mai puține oportunități.

Citiți mai mult

Romanimaţie

Romanimaţie a fost un proiect european mobil, care s-a desfăşurat, cronologic, în următoarele locaţii din România: Timişoara – Dudeştii Noi – Băile Calacea – Satchinez – Timişoara. Timp de trei săptămâni (4-24 august 2004), un grup internaţional de 26 de participanţi din şase ţări europene s-au deplasat între locaţii pentru a implementa proiectul.

citiți mai mult