Proiecte

INTERMUSE – Educaţie interculturală prin muzee

Proiectul INTERMUSE a plecat de la ideea că muzeele reprezintă resurse valoroase pentru educaţia interculturală, iar pentru a creşte motivaţia pentru învăţare, în special în rândul elevilor de gimnaziu, este necesară dezvoltarea unei metodologii inovatoare. Scopul proiectului a fost de a stimula implicarea activă a elevilor în învăţarea interculturală şi reflecţia asupra unor subiecte sensibile şi complexe în legătură cu diversitatea culturală şi  dialogul intercultural, precum şi disponibilitatea lor de a învăţa alte limbi prin  implicarea lor în conceperea unor jocuri virtuale dezvoltate în cadrul cooperării dintre şcoli şi muzee.

citiți mai mult

Congresul Internațional de Cercetări Interculturale

În 2007 Institutul Intercultural Timișoara a organizat cel de-al XI-lea Congres al organizației Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC), reunind la Timișoara peste 150 de cercetători din Europa, America de Nord și de Sud, Africa și Asia. Congresul a avut titlul: Teritorii, Limite, Punți. Interculturalitatea în mișcare și au fost prezentate cercetări din diferite discipline, cum ar fi: psihologie, sociologie, lingvistică, educație, antropologie, drept etc.

citiți mai mult

EUROPEP – Politici educaţionale prioritare în Europa

În cadrul proiectului EUROPEP a fost realizat un studiu comparativ privind politicile educaţionale prioritare în opt ţări europene, selectate pe baza diversităţii sistemului lor educaţional: Marea Britanie, Belgia, Franţa, Grecia, Portugalia, Cehia, România şi Suedia.

citiți mai mult

Instrumente pentru educație interculturală

Scopul acestui proiect a fost să reunească diferite experiențe și competențe pentru a realiza un schimb de bune practici, testa metodologii și materiale didactice elaborate în diferite contexte și dezvolta noi materiale didactice. Principala metodologie s-a bazat pe utilizarea de instrumente audio-vizuale.  

citiți mai mult

INTERtool – Competenţe interculturale pentru managerii şi echipele de proiecte europene

Proiectul INTERtool a vizat creşterea competenţelor interculturale ale managerilor şi echipelor de proiecte europene din domeniul educaţiei adulţilor, necesare pentru cooperarea transnaţională de succes . Accentul s-a pus predominant pe dimensiunea virtuală.

citiți mai mult

EDE – Educaţie prin diversitate în Europa

Acest proiect de cercetare a vizat un parteneriat între cercetători, profesori şi formatori din opt ţări europene din Uniunea Europeană, iar scopul a fost de a analiza condiţiile şi posibilitatea realizării educaţiei prin intermediul diversităţii. Diversitatea este o bogăţie care trebuie fructificată în scopul lărgirii perspectivelor profesorilor şi studenţilor şi al demontării stereotipurilor şi prejudecăţilor. Cercetarea realizată în cadrul proiectului a vizat diversitatea pe baza sexului, etniei şi apartenenţei socio-culturale.

citiți mai mult

Parteneriat european pentru şcoli mai sigure prin educaţie pentru cetăţenie democratică

Scopul acestui proiect a fost de a dezvolta competențele profesorilor de a implementa programe de educație pentru cetățenie democratică pentru a preveni și reduce violența în școli și de a identifica obstacolele care împiedică școlile și profesorii să implementeze astfel de programe. Proiectul a oferit școlilor din Europa oportunitatea de a adopta și adapta Carta europeană pentru şcoli democratice fără violenţă.

citiți mai mult

Drepturile sociale sunt drepturile omului

Acest seminar organizat de Youth Express Network și găzduit de Institutul Intercultural Timișoara a reunit 32 de lucrători de tineret din 13 țări care acționează la nivel local. Scopul proiectului a fost facilitarea schimbului de experiențe privind drepturile sociale și drepturile omului.

citiți mai mult

Studenți români – cetățeni europeni activi

Scopul acestui proiect a fost promovarea valorilor UE și diseminarea în rândul tinerilor din România de informații despre instituțiile UE și principalele politici privind diversitatea culturală, incluziunea socială și combaterea discriminării, precum și oportunitățile pe care le au la dispoziție cetățenii și grupurile societății civile pentru a intra în dialog cu instituțiile UE și a participa la dezbaterea europeană pe aceste teme.

citiți mai mult

Mozaicul tinerilor bănățeni

Acest proiect a adus împreună 50 de tineri din 10 grupuri etnice diferite din regiunea Banat, care au călătorit în perioada 26 august – 5 septembrie 2005 prin următoarele țări: România, Ucraina, Slovacia, Austria, Ungaria, Croația, Serbia și Bulgaria. Scopul proiectului a fost să sprijine tinerii în procesul de descoperire a patrimoniului cultural al minorităților din Banat și de reflecție asupra coexistenței diferitelor grupuri etnice în regiune.

citiți mai mult