Migrație

Sport pentru toți

Proiectul Sport pentru toți (Track and Field for All – T&F4All) este un proiect inovator care are scopul de a folosi sportul pentru integrare socială și culturală. Proiectul vizează participarea la activități sportive a tinerilor din zone unde acest tip de activități nu se prea practică, din cartiere și străzi unde copiii și tinerii din orașe europene încă trăiesc în condiții precare. 

Citiți mai mult

Migrant în România

În 2009, IIT a demarat o serie de activități cu scopul de a sprijini integrarea și participarea civică a migranților. Aceste activități au fost realizate în cadrul unor proiecte cofinanțate prin Fondul European pentru Integrarea Resortisanților Țărilor Terțe, gestionat în România de Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului de Interne.

citiți mai mult

Mediatori migranţi pentru oraşe interculturale

Acest proiect de mobilitate a fost finanţat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus + şi s-a axat pe  schimbul de bune practici în domeniul medierii interculturale. Scopul proiectului a fost să sprijine procesul integrării migranţilor în România. A fost atins prin dezvoltarea capacităţii şi a competenţelor mediatorilor interculturali din reţeaua naţională, creată cu patru ani înainte, împreună cu o echipă de formatori din domeniul educaţiei adulţilor. Astfel, la sfârşitul anului 2015 (Noiembrie-Decembrie), o echipă de 20 de persoane – mediatori şi formatori – a participat la un curs de 5 zile în Imola, Italia, pe subiectul medierii interculturale şi a vizitat mai multe organizaţii din această zonă, active în domeniul integrării migranţilor.

citiți mai mult

O metodologie inovatoare de parteneriate între autoritățile locale din Franța și România pentru promovarea incluziunii sociale

Cu sprijinul și la cererea Ambasadei Franței în România, Institutul Intercultural a dezvoltat un ghid în română și franceză pentru autoritățile locale din România și Franța pentru a coopera în vederea promovării incluziunii sociale. Grupul țintă este reprezentat de municipalități din Franța care găzduiesc cetățeni români, în principal romi, care trăiesc în condiții precare, și, respectiv, locul de proveniență al acestora din România.

Citiți mai mult

NICER – O nouă abordare pentru integrarea refugiaților la nivel local

Obiectivul proiectului a fost de a elabora o abordare nouă pentru integrarea refugiaților la nivel local și de a promova un sentiment mai mare de respect față de refugiați, începând cu tinerii și prin integrarea lor culturală și locală, inclusiv prin conștientizarea în rândul populației locale.

Citiți mai mult

O punte între adulți: Un loc de întâlnire interculturală: Un spațiu de reflecție asupra imigrației, învățării pe tot parcursul vieții și predării limbilor secundare la nivel european

Proiectul a reprezentat o inițiativă fermă și decisă pentru integrarea imigranților care aleg să trăiască și să lucreze în țările noastre. Populația de imigranți reprezintă un factor esențial de dezvoltare economică și există numeroși imigranți care au nevoie de construirea unor relații sociale pentru normalizarea accesului la resursele disponibile privind locuirea, sănătatea, educația, serviciile sociale, munca etc. În acest scop este necesar ca administrația, precum și întreaga societate civilă, companiile private, agenții sociali etc să-și reunească forțele pentru a utiliza la maximum resursele disponibile și pentru a contribui la crearea unui climat de coexistență interculturală.

Citiți mai mult

Limba română – Oportunitate pentru integrarea socială și culturală

În anul 2010, IIT, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara și Asociația DiversEtica din București, a implementat un proiect al cărui scop a fost îmbunătățirea cunoștințelor de limbă română și asigurarea unor sesiuni de orientăre culturală gratuite pentru migranți.

Citiți mai mult

Educație non-formală și învățare online pentru incluziune (NEELI)

Proiectul a urmărit să abordeze o serie de probleme și nevoi din societate, precum participarea redusă în comunitate a tinerilor din familii de migranți, dificultatea motivației si implicării lor, lipsa de pregătire a lucrătorilor de tineret pentru a lucra cu tineri proveniți din familii de migranți, includerea principiilor interculturalității în lucrul cu tinerii din familii de migranți. În cadrul proiectului, aceste aspecte au fost abordate prin educație de la egal la egal, schimburi de bune practici și mobilități internaționale.

Citiți mai mult

REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România

Proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea a unui pachet coerent de resurse educaționale pentru învățarea limbii române ca limbă străină și orientare în societate care să țină cont de nevoile BPI și RTT din România.

citește mai mult

Integrare și coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe

Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea unui mecanism de consultare cu comunitățile de resortisanți din țările terțe, continuând în mod direct să asigure o comunicare continuă și eficace între autoritățile municipale locale și naționale, societatea civilă locală și cetățenii din țări ce nu sunt membre UE, având drept de ședere în România.

Citiți mai mult