Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

Re-Play – Sensibilizare privind valoarea jocului

Proiectul a pornit de la Convenţia ONU privind drepturile copilului, în care dreptul la joacă apare în mod explicit. Joaca nu este un lux; este un drept fundamental şi o parte esențială și integrantă în viața de zi cu zi a copiilor. Ignorarea dreptului la joacă înseamnă privarea copiilor de un drept fundamental şi minimalizarea valorii pe care o are un asemenea drept asupra calităţii vieţii şi dezvoltării armonioase a copiilor.

citiți mai mult

Mai multe femei în politica europeană – Mai multe femei în 2014

Proiectul „Mai multe femei în politica europeană – Mai multe femei în 2014” a avut ca scop creșterea participării și reprezentării femeilor în politica europeană. La baza proiectului a stat recunoașterea că încercările anterioare de a promova egalitatea de gen în politică nu au reușit să implice partidele politice. Pentru a promova egalitatea de gen, e nevoie de participarea partidelor politice pentru a susține implicarea femeilor în politică. Partidele politice sunt cele care dețin puterea de a recruta, selecta și nominaliza candidați, indiferent care ar fi sistemul electoral.

citiți mai mult

Într-o relație cu profesorii noștri

În perioada ianuarie-iunie 2018 IIT a coordonat un proiect de comunicare cu profesori de educație socială din România, prin care organizația și-a propus să facă cunoscute în rândul profesorilor mai multe resurse educaționale ce pot fi folosite în şcoli la materiile cuprinse în segmentul de Educație socială.

citiți mai mult

Curcubeul dorinței

În perioada octombrie 2017 – septembrie 2018 Institutul Intercultural Timişoara a coordonat proiectul „Curcubeul dorinței”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

citiți mai mult

Be:In – Participare incluzivă: schimb de bune practici și creare de rețele

Proiectul Be: In a vizat schimbul de bune practici și crearea unei rețele între municipalități și organizații non-profit pe tema participării incluzive, definită ca fiind participarea persoanelor cu mai puține oportunități.

Citiți mai mult

Democrație și drepturile omului în Libia

Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacității instituțiilor de detenție din Libia de a asigura respectarea drepturilor omului și un proces administrativ transparent, în concordanță cu standardele internaționale din domeniu.

citiți mai mult

Parteneriat european pentru şcoli mai sigure prin educaţie pentru cetăţenie democratică

Scopul acestui proiect a fost de a dezvolta competențele profesorilor de a implementa programe de educație pentru cetățenie democratică pentru a preveni și reduce violența în școli și de a identifica obstacolele care împiedică școlile și profesorii să implementeze astfel de programe. Proiectul a oferit școlilor din Europa oportunitatea de a adopta și adapta Carta europeană pentru şcoli democratice fără violenţă.

citiți mai mult

Drepturile sociale sunt drepturile omului

Acest seminar organizat de Youth Express Network și găzduit de Institutul Intercultural Timișoara a reunit 32 de lucrători de tineret din 13 țări care acționează la nivel local. Scopul proiectului a fost facilitarea schimbului de experiențe privind drepturile sociale și drepturile omului.

citiți mai mult

Studenți români – cetățeni europeni activi

Scopul acestui proiect a fost promovarea valorilor UE și diseminarea în rândul tinerilor din România de informații despre instituțiile UE și principalele politici privind diversitatea culturală, incluziunea socială și combaterea discriminării, precum și oportunitățile pe care le au la dispoziție cetățenii și grupurile societății civile pentru a intra în dialog cu instituțiile UE și a participa la dezbaterea europeană pe aceste teme.

citiți mai mult

Click pentru România

Pe 13 aprilie 2005 Parlamentul European a votat favorabil pentru acceptarea României ca membră a Uniunii Europene. Până la această dată, IIT a desfășurat, în parteneriat cu Centrul Intercultural Gheorghe Șerban și Prefectura Județului Timiș, o acțiune civică cu scopul de a convinge membrii Parlamentului European să voteze favorabil pentru România. Campania a durat 10 zile și s-a desfășurat online prin intermediul unui site web dedicat acestei acțiuni.

citiți mai mult