Educație interculturală

EUROPEP – Politici educaţionale prioritare în Europa

În cadrul proiectului EUROPEP a fost realizat un studiu comparativ privind politicile educaţionale prioritare în opt ţări europene, selectate pe baza diversităţii sistemului lor educaţional: Marea Britanie, Belgia, Franţa, Grecia, Portugalia, Cehia, România şi Suedia.

citiți mai mult

Instrumente pentru educație interculturală

Scopul acestui proiect a fost să reunească diferite experiențe și competențe pentru a realiza un schimb de bune practici, testa metodologii și materiale didactice elaborate în diferite contexte și dezvolta noi materiale didactice. Principala metodologie s-a bazat pe utilizarea de instrumente audio-vizuale.  

citiți mai mult

INTERtool – Competenţe interculturale pentru managerii şi echipele de proiecte europene

Proiectul INTERtool a vizat creşterea competenţelor interculturale ale managerilor şi echipelor de proiecte europene din domeniul educaţiei adulţilor, necesare pentru cooperarea transnaţională de succes . Accentul s-a pus predominant pe dimensiunea virtuală.

citiți mai mult

EDE – Educaţie prin diversitate în Europa

Acest proiect de cercetare a vizat un parteneriat între cercetători, profesori şi formatori din opt ţări europene din Uniunea Europeană, iar scopul a fost de a analiza condiţiile şi posibilitatea realizării educaţiei prin intermediul diversităţii. Diversitatea este o bogăţie care trebuie fructificată în scopul lărgirii perspectivelor profesorilor şi studenţilor şi al demontării stereotipurilor şi prejudecăţilor. Cercetarea realizată în cadrul proiectului a vizat diversitatea pe baza sexului, etniei şi apartenenţei socio-culturale.

citiți mai mult

Mozaicul tinerilor bănățeni

Acest proiect a adus împreună 50 de tineri din 10 grupuri etnice diferite din regiunea Banat, care au călătorit în perioada 26 august – 5 septembrie 2005 prin următoarele țări: România, Ucraina, Slovacia, Austria, Ungaria, Croația, Serbia și Bulgaria. Scopul proiectului a fost să sprijine tinerii în procesul de descoperire a patrimoniului cultural al minorităților din Banat și de reflecție asupra coexistenței diferitelor grupuri etnice în regiune.

citiți mai mult

Romanimaţie

Romanimaţie a fost un proiect european mobil, care s-a desfăşurat, cronologic, în următoarele locaţii din România: Timişoara – Dudeştii Noi – Băile Calacea – Satchinez – Timişoara. Timp de trei săptămâni (4-24 august 2004), un grup internaţional de 26 de participanţi din şase ţări europene s-au deplasat între locaţii pentru a implementa proiectul.

citiți mai mult

O perspectivă interculturală asupra cetăţeniei democratice: provocările educaţiei non-formale

În cadrul proiectului SOCRATES – GRUNDTVIG coordonat de către Tallaght (Irlanda) a fost organizat un seminar, la Bucureşti, în ianuarie 2004. Acest proiect a fost implementat de către Institutul Intercultural Timişoara, în colaborare cu organizaţii din Spania şi Bulgaria, Consiliul Europei şi UNESCO. La eveniment au participat reprezentanţi ai unor instituţii publice importante, inclusiv Ministerul Educaţiei, Departamentul pentru relaţii interetnice, Agenţia de tineret, Institutul Ştiinţelor educaţionale, Oficiul de informaţii din Bucureşti al Consiliului Europei, precum şi reprezentanţii unor ong-uri active din România.

citiți mai mult

NEWTECH – Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare în educaţia interculturală

În perioada 2001 – 2004, IIT a coordonat implementarea unui proiect centrat pe utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (ICT) în educaţia interculturală.  Proiectul şi-a propus conceperea, experimentarea şi adaptarea unei noi metodologii de educaţie interculturală bazată pe utilizarea ICT; crearea, evaluarea şi diseminarea unor unelte pedagogice pentru formarea iniţială a profesorilor în educaţia interculturală, bazate pe metodologia creată în proiect.

citiți mai mult

Educaţia interculturală şi cetăţenia democratică în şcoli

Principiul major pe care se bazează activităţile noastre – abordarea integrată a educaţiei interculturale şi a cetăţeniei democratice – a inspirat o serie de activităţi desfăşurate începând cu primăvara 2002 în parteneriat cu British Council România. Scopul acestor acţiuni a fost de a integra educaţia interculturală şi cetăţenia democratică în şcoală, schimbând nu numai conţinutul şi modul de predare al activităţilor din afara şcolii, cât şi cultura organizaţională generală a şcolilor, inclusiv felul în care elevii sunt implicaţi în procesul de luare a deciziilor.

citiți mai mult

Punţi umane europene

Scopul proiectului Punţi umane europene a fost de a promova integrarea printr-o serie de metode ce explorează subiecte precum excluziunea socială şi învăţarea interculturală. A fost un proiect pe termen lung în care tineri cu şi fără dizabilitate au colaborat pentru campania europeană „diferiţi, dar egali”. Proiectul s-a concentrat pe măsuri anti-discriminare şi a oferit tinerilor posibilitatea să exploreze teme legate de prejudecăţi şi intoleranţă şi să facă o campanie în vederea schimbării acestora.

citiți mai mult