Educație interculturală

Calendar intercultural

O activitate de pionierat în Romania şi în întreaga lume, Calendarul Intercultural indică datele cele mai relevante pentru diferitele grupuri culturale care trăiesc în România.  Pe lângă evenimentele cele mai importante pentru majoritarea românească, calendarul marchează datele semnificative pentru cele 20 de minorităţi recunoscute oficial în România.

citiți mai mult

DA dialogului intercultural

Acest proiect a constat într-un curs internațional de formare organizat de către Youth Express Network, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara și Asociația Parudimos. Scopul trainingului a fost de a aduce împreună persoane cu experiențe și apartenențe culturale diferite și, împreună cu comunitatea romă locală,  să abordeze complexitatea dialogului intercultural prin învățare experiențială.

citiți mai mult

BABELTIC – Limbile secundare și noile tehnologii

Scopul proiectului a fost să integreze trei concepte foarte importante în societatea şi educaţia zilelor noastre: noile tehnologii (TIC), învăţarea de limbi secundare şi cultura. Profesorii și alți profesioniști din domeniul educației trebuie să își dezvolte abilități și strategii didactice necesare pentru utilizarea curriculară a noilor tehnologii. Cadrul european de referinţă pentru limbi străine scoate în evidență faptul că o persoană care învață limbi străine își dezvoltă și competența interculturală. De aceea, conținuturile culturale nu trebuie să apară în mod izolat, ci trebuie integrate în situații de comunicare planificate.

citiți mai mult

Curs de educaţie interculturală pentru coordonatorii de şcoli internaţionale

În acest proiect COMENIUS adresat profesorilor responsabili de coordonarea activităților internaționale din cadrul școlilor a fost fructificată experienţa IIT în promovarea parteneriatelor şcolare, cu accent pe ICT, precum şi în conceperea şi cursurilor de formare a competențelor interculturale.

citiți mai mult

Kit de supravieţuire – Managementul proiectelor multilaterale în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii

Kit-ul de supravieţuire îşi propune să ofere sugestii specialiştilor din educaţie despre cum să planifice, să organizeze, să implementeze, să monitorizeze, să evalueze, să disemineze şi să susţină proiecte multilaterale în cadrul Programului Grundtvig, precum şi alte acţiuni ale Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Această publicaţie se adresează, în special, coordonatorilor de proiecte cu puţină sau chiar fără experienţă în cooperarea europeană.

citiți mai mult

EDICC – Diplomă europeană pentru competenţe interculturale

Proiectul de faţă a reunit un consorţiu de 10 universităţi şi ONG-uri europene cu scopul de a dezvolta un curriculum de educaţie continuă pentru competenţe interculturale. În cadrul proiectului, cunoştinţele teoretice şi multidisciplinare despre competenţele interculturale ale partenerilor au fost transferate într-o curriculă de competenţe interculturale pentru educaţia adulţilor, orientată pe muncă şi viaţa reală.

citiți mai mult

ACID – Cetăţeni activi pentru dialog intercultural

Scopul acestui proiect a fost să faciliteze organizarea unor grupuri de discuţie despre importanţa dialogului intercultural, în contextul unei Uniuni Europene tot mai interculturale, să exploreze metodologii de lucru originale şi inovatoare, cu potenţial pentru încurajarea participării cetăţenilor şi să stimuleze dialogul dintre cetăţenii Europei şi instituţiile Uniunii Europene.

citiți mai mult

RURBAN – Interculturalitatea la sat și la oraș în România și Ungaria

Scopul acestui proiect a fost să dezvolte cooperarea tinerilor din spațiul transfrontalier dintre România și Ungaria, prin intermediul unor activități comune cu tineri din regiune, care au fost concepute pentru a stimula interesul acestora pentru participare activă atât în ceea ce privește îmbinarea propriilor interese, cât și implicarea activă în viața comunității în general.   

citiți mai mult

INTERMUSE – Educaţie interculturală prin muzee

Proiectul INTERMUSE a plecat de la ideea că muzeele reprezintă resurse valoroase pentru educaţia interculturală, iar pentru a creşte motivaţia pentru învăţare, în special în rândul elevilor de gimnaziu, este necesară dezvoltarea unei metodologii inovatoare. Scopul proiectului a fost de a stimula implicarea activă a elevilor în învăţarea interculturală şi reflecţia asupra unor subiecte sensibile şi complexe în legătură cu diversitatea culturală şi  dialogul intercultural, precum şi disponibilitatea lor de a învăţa alte limbi prin  implicarea lor în conceperea unor jocuri virtuale dezvoltate în cadrul cooperării dintre şcoli şi muzee.

citiți mai mult

Congresul Internațional de Cercetări Interculturale

În 2007 Institutul Intercultural Timișoara a organizat cel de-al XI-lea Congres al organizației Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC), reunind la Timișoara peste 150 de cercetători din Europa, America de Nord și de Sud, Africa și Asia. Congresul a avut titlul: Teritorii, Limite, Punți. Interculturalitatea în mișcare și au fost prezentate cercetări din diferite discipline, cum ar fi: psihologie, sociologie, lingvistică, educație, antropologie, drept etc.

citiți mai mult