Diversitate și mass-media

SHIELD

SHIELD este un proiect finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă al Uniunii Europene care are ca scop protecția lăcașurilor de cult unde poate exista riscul de extremism violent. Prin implementarea unei analize a factorilor de risc, SHIELD își propune să crească gradul de securitate din lăcașurile de cult prin îmbunătățirea coordonării, cooperării și comunicării dintre instituțiile responsabile de respectarea legii, ordinii și liniștii publice, autoritățile publice, liderii comunităților religioase și congregații.

SHIELD face o analiză a factorilor de risc și de protecție și aduce împreună diferite părți interesate și grupuri țintă pentru a dezvolta noi măsuri de siguranță pentru aceste locuri și reziliența credincioșilor aparținând diferitelor religii.

Consorțiul SHIELD este format din 18 parteneri din 10 țări europene, implicați în proiect timp de doi ani: din ianuarie 2022 până în decembrie 2023.

Institutul Intercultural Timișoara este unul din partenerii de proiect.  

Proiectul SHIELD a planificat următoarele pachete de activități (WP):

  1. analiza punctelor critice, a riscurilor și a activităților de  dezvoltare a rezilienței. Sarcinile din WP2 vor pune bazele definirii unor strategii de prevenție și diminuare, care vor fi identificate în WP3;
  2. identificarea unor măsuri de siguranță și securitate. Scopul WP3 este identificarea unor tehnologii și proceduri care să răspundă nevoilor și să reducă vulnerabilitățile descrise în WP2;
  3. WP4 are scopul de a dezvolta sesiuni de formare și simulări pentru a testa, valida și evalua soluțiile metodologice, tehnologice și procedurale identificate în WP3;
  4. planul de diseminare și comunicare. WP5 va asigura abordarea și implicarea părților interesate și a grupurilor țintă pentru a promova și asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului.

Rezultatele proiectului vor fi publicații, sub formă de documente informative și recomandări, și întâlniri, sub formă de workshop-uri și conferințe, pentru a sensibiliza și informa grupurile țintă în ceea ce privește măsurile și instrumentele practice pentru creșterea protecției lăcașelor de cult.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici: https://shieldproject.eu/.

Seminarul „Imagine”

Între 19 și 21 noiembrie 2021, seminarul „Imagine” din Toledo, Spania, a implicat un grup de 30 de elevi și studenți în discuții și dezbateri pe teme actualitate controversate.

CITIȚI MAI MULT

Abordarea miturilor populare. Lucrul cu tinerii ca modalitate de a contracara dezinformarea și distorsionarea faptelor istorice

Scopul acestui proiect este de a carta miturile și distorsionările faptelor istorice care există în rândul tinerilor și de a le deconstrui cu ajutorul unor instrumente de educație civică și istorie. Miturile și distorsiunile susțin stereotipurile, iar în multe cazuri tinerii le acceptă ca adevăruri și nu le contestă. Astfel, devin ținte ale grupurilor care răspândesc mituri pe care tinerii nu pot să le recunoască ca atare. Astfel de comportamente duc la propagarea prejudecăților și stereotipurilor, a discursului instigator la ură și a radicalizării. Inabilitatea de a avea o înțelegere critică a informațiilor devine și mai îngrijorătoare în era internetului deoarece aceste mituri pot ajunge cu ușurință la tineri prin intermediul mediilor sociale.

Citiți mai mult

Cu alte cuvinte

Proiectul a avut scopul de a răspunde la situaţia actuală în care mass-media este un vehicul pentru diseminarea stereotipurilor și de a contribui la corectitudinea mesajelor și discursului media.

citiți mai mult

Belieforama – O abordare panoramică a aspectelor referitoare la religie şi credinţă

Proiectul a fost conceput pornind de la două proiecte anterioare: un proiect Grundtvig (2004-2006) în care a fost dezvoltat modulul de formare Diversitate Religioasă şi Anti-Discriminare, premiat de Comisia Europeană şi un proiect Transversal (2007-2009) pentru diseminarea şi exploatare a materialelor dezvoltate anterior. Scopul proiectului a fost de a dezvolta, pilota și implementa noi metode şi materiale pentru validarea competențelor celor care lucrează în domeniul educației și care folosesc acest program de formare, precum şi de a crea o Comunitate de Practicieni în domeniul educaţiei pentru diversitate religioasă şi anti-discriminare care să colaboreze în continuare la dezvoltarea de noi programe.

Citiți mai mult

Calendar intercultural

O activitate de pionierat în Romania şi în întreaga lume, Calendarul Intercultural indică datele cele mai relevante pentru diferitele grupuri culturale care trăiesc în România.  Pe lângă evenimentele cele mai importante pentru majoritarea românească, calendarul marchează datele semnificative pentru cele 20 de minorităţi recunoscute oficial în România.

citiți mai mult