Cultură și cooperare transfrontalieră

Invizibil/Vizibil – Deconstruirea stereotipurilor și depășirea marginalizării comunităților rome din Timișoara și din Europa

Proiectul contribuie la punerea sub lumina reflectoarelor și la percepția dintr-o altă perspectivă a unei teme care a fost deseori ascunsă și respinsă ca nerelevantă pentru Timișoara: cultura romilor. O parte a activităților locale vizează direct și implică activ cetățeni, inclusiv de etnie romă, din câteva dintre cele mai defavorizate cartiere ale orașului.

Alte activități sunt adresate ne-romilor, în special tinerilor, cu scopul conștientizării și depășirii stereotipurilor și prejudecăților privind romii. A treia componentă a acțivităților se referă la contribuția pe care o poate avea Timișoara la reflecția actuală privind cultura romilor la nivel național și european. Această componentă este realizată în colaborare cu Institutul European al Romilor pentru Artă și Cultură cu focalizare pe schimbarea percepției privind patrimoniul cultural al romilor ca parte a culturii europene și pe susținerea unor noi forme de expresie culturală a artiștilor romi.

Citește mai mult

Proiectul Beit – Școala nomadă a memoriei europene

The Beit Project / Proiectul Beit, un proiect internațional inovator despre ce înseamnă a locui împreună unii cu alții, ajunge pentru prima dată în Timișoara în 2023. Proiectul combină patrimoniul istoric cu reflecția asupra diversității culturale, asupra a ceea ce înseamnă aceasta și ce provocări aduce ea în prezent.

Citiți mai mult

Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș

Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara și NORTH Consulting ehf Islanda derulează în perioada 25.05.2021 – 30.04.2024 proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, co-finanțat din Granturile SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-CULTURA, bugetul județului Timiș, bugetul IIT și bugetul de stat.

CITIȚI MAI MULT

Poli culturali – Politica culturală ca instrument pentru dezvoltarea comunitară şi regională

Scopul general al proiectului a fost creşterea coeziunii sociale şi culturale în zona transfrontalieră România – Serbia prin promovarea cooperării pentru formularea şi evaluarea politicilor culturale bazate pe participarea activă la dezvoltarea regională.

citiți mai mult

Curcubeul dorinței

În perioada octombrie 2017 – septembrie 2018 Institutul Intercultural Timişoara a coordonat proiectul „Curcubeul dorinței”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

citiți mai mult

InclusiveArt – Acces la cultură pentru copii şi tineri dezavantajați

Proiectul și-a propus ca printr-un parteneriat dinamic, format din două ONG-uri, o autoritate publică locală şi o instituție publică de cultură, să coaguleze și să pună în valoare potențialul creativ al regiunii. Proiectul a apelat la mijloacele oferite de cultură și artă pentru a crea contexte de integrare şi creştere creativă atât pentru comunitățile locale implicate cât şi pentru grupurile de artiști interesate.

citiți mai mult

3S Recipe: Soluții inteligente pentru combaterea declinului urban – dezvoltarea rezilienței urbane în periferiile interioare ale Europei

Acest proiect, finanțat prin inițiativa comună Urban Europe ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF), și-a propus să ofere cele mai bune practici și soluțiile cele mai fezabile pentru problema declinului urban – o scădere continuă a populației, care afectează peste 1.500 de orașe peste tot în Europa.

citiți mai mult

RURBAN – Interculturalitatea la sat și la oraș în România și Ungaria

Scopul acestui proiect a fost să dezvolte cooperarea tinerilor din spațiul transfrontalier dintre România și Ungaria, prin intermediul unor activități comune cu tineri din regiune, care au fost concepute pentru a stimula interesul acestora pentru participare activă atât în ceea ce privește îmbinarea propriilor interese, cât și implicarea activă în viața comunității în general.   

citiți mai mult

Dezvoltarea turismului cultural în Banat – o provocare transfrontalieră

Proiectul și-a propus să contribuie la valorificarea turistică a patrimoniului cultural, material și imaterial, din Banat, turismul cultural fiind un element esențial atât pentru conservarea / protejarea obiectivelor de patrimoniu, cât și pentru dezvoltarea socio-economică și culturală regională.

citiți mai mult