Proiecte

Digital storytelling, ca instrument de combatere a discriminării

O societate în care sunt respectate drepturile celor mai vulnerabili membrii ai săi este o societate mai bună și mai sigură pentru toți. În cadrul proiectului Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară, Institutul Intercultural Timișoara implementează o campanie pentru combaterea discriminării în cadrul căreia sunt elaborate și materiale de tip digital storytelling, ca resursă pentru reflecții privind interacțiunea minoritate-majoritate, precum și asupra diferitelor aspecte ale vieții membrilor comunităților dezavantajate. Campania are scopul de a crește gradul de conștientizare asupra prejudecăților și stereotipurilor cu privire la romi și la persoanele aflate în risc de sărăcie din comunități marginalizate. Pe de altă parte, prin implicarea directă a persoanelor vulnerabile, ne dorim să contribuim la creșterea capacității de participare civică, de dialog, implicare, gândire critică și reacție pozitivă, colaborare și respect.

Poveștile mediate digital sunt o formă de activism social, de auto-reprezentare a membrilor comunităților dezavantajate. Acestea au potențialul de a aduce în prim plan aspecte legate de inechitate pe plan social, de a provoca reflecții asupra normelor culturale actuale, asupra stereotipurilor și prejudecăților, atât la nivel individual, cât și instituțional. Împărtășirea unor aspecte personale din viața de zi cu zi în spațiul public aduce o componentă de autenticitate în eforturile de adresare a discriminării, în toate formele sale. Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza faptului că o persoană are o anumită naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, sau pe baza apartenenței la o categorie defavorizată. Discriminarea împiedică accesul egal la drepturile de care toți trebuie să se poată bucura.

De exemplu, dacă o persoană ar fi respinsă la un interviu de angajare pentru că s-ar presupune că este de etnie romă sau pentru că locuiește într-o zonă în care locuiesc persoane cu condiții materiale modeste, acest fapt ar fi reprezentat discriminare directă. Discriminarea directă este interzisă prin lege și poate fi reclamată la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care, în urma unei investigații, ar putea amendaangajatorul. Interzicerea discriminării directe are la bază ideea că toți suntem egali în drepturi și fiecare trebuie tratat pe baza propriilor merite, nu pe baza unor prejudecăți legate de anumite grupuri sau categorii de persoane.

Nu este suficient ca aceleași cerințe să fie aplicate tuturor, este necesar ca acestea să nu pună în dezavantaj anumite categorii de persoane. Un tratament care nu generează discriminare indirectă se numește tratament echitabil. Uneori, aceasta presupune adaptarea unor cerințe, sau luarea unor măsuri de compensare a efectelor inegalităților. Și discriminarea indirectă este interzisă prin lege, în România și la nivel european.

Mai există însă un tip de discriminare, care nu poate fi redus prin sancționarea unor persoane sau instituții, ci prin măsuri de sprijin mai profunde și pe termen lung pentru grupurile și categoriile de persoane afectate: discriminarea structurală. Oamenii nu au nicio vină că s-au născut într-o comunitate în care condițiile de viață nu sunt bune. Cu toate acestea, doar din acest motiv au de suferit sau se simt desconsiderați la școală, la angajare și în interacțiunile cu alți oameni, inclusiv la cumpărături. Indiferent de statutul lor social, oamenii ar trebui să fie conștienți de efectele negative ale discriminării strucurale și să susțină măsuri luate de instituții dar și de societate, pentru a reduce și a compensa decalajele dintre grupuri. Astfel, în cazul nostru, pentru ca situația să se schimbe, ar fi necesară asfaltarea străzilor din cartier și sprijin pentru introducerea unor sisteme de încălzile mai confortabile și mai puțin poluante. De asemenea, tinerii care poate nu se gândesc că pot să își continue studiile, datorită din cauza resurselor materiale limitate, dar și datorită din cauza experiențelor neplăcute din școală, ar putea fi susținuți prin alocarea de locuri speciale la universități, prin burse și programe educaționale adaptate. Astfel de măsuri ar avea efecte pozitive, nu doar pentru pentru persoanele afectate de discriminare structurală, ci pentru toată societatea.

Discriminarea multiplă apare când o persoană sau un grup de persoane suferă de discriminare în același timp din mai multe motive. De exemplu, o femeie de etnie romă, poate fi discriminată și pentru că locuiește într-un cartier defavorizat, pe criteriul social, și pe bază de rasism, pentru că este de etnie romă și eventual și pe criteriul de vârstă, pentru că este tânără. Ea ar putea fi discriminată și pentru că este femeie, de exemplu fiind plătită mai puțin decât angajați bărbați care fac munci de nivel asemănător.

Hărțuirea este o altă formă de discriminare și reprezintă orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori jignitor, pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu.

Orice formă ar lua, discriminarea are efecte negative asupra oamenilor, asupra comunităților și asupra întregii societăți. Este important să știm să o recunoaștem, să încercăm să o prevenim și să reacționăm atunci când ne afectează pe noi, sau pe oricine din jurul nostru. În exemplul discutat, noi suntem spectatori și cunoaștem de la început o mulțime de detalii despre personaje, situația lor și relațiile dintre ele. Este important să înțelegem că și în realitate situațiile și relațiile sunt mai complexe și mai profunde decât putem observa la o primă vedere, și să căutăm întotdeauna să înțelegem contextul mai larg, pentru a putea recunoaște ca atare situațiile de discriminare și pentru a le putea combate.

Mesajele transmise, informațiile selectate, felul în care comunicăm au un impact mare în modelarea percepției asupra romilor și persoanelor aflate în risc de sărăcie. Faptul că mass media favorizează știrile în care aceste persoane sunt în roluri de abuzatori sau infractori și nu prezintă proporțional și știri în care sunt victime ale acțiunilor rasiste, discursului instigator la ură sau nu apar și în alte roluri este doar una dintre modalitățile prin care se perpetuează rasismul și discriminarea. Atunci când relatează o infracțiune, de exemplu, etnia nu este neapărat relevantă, dar jurnaliștii menționează des acest aspect și se crează asocierea dintre etnie și anumite comportamente negative. În schimb, nu sunt mediatizate situațiile și comportamentele pozitive: medic de etnie romă care efectuează o operație în premieră etc. Există avocați, profesori, politicieni și profesori de etnie romă, dar de obicei poveștile acestora rămân neauzite.

Digital storytelling oferă posibilitatea ca vocile unor reprezentanți ai acestor categorii să se facă auzite, prezentând experiențele și percepțiile individuale. Mai jos sunt enumerate o parte din filmulețele dezvoltate în cadrul acestei campanii:

Invizibil/Vizibil – Deconstruirea stereotipurilor și depășirea marginalizării comunităților rome din Timișoara și din Europa

Proiectul contribuie la punerea sub lumina reflectoarelor și la percepția dintr-o altă perspectivă a unei teme care a fost deseori ascunsă și respinsă ca nerelevantă pentru Timișoara: cultura romilor. O parte a activităților locale vizează direct și implică activ cetățeni, inclusiv de etnie romă, din câteva dintre cele mai defavorizate cartiere ale orașului.

Alte activități sunt adresate ne-romilor, în special tinerilor, cu scopul conștientizării și depășirii stereotipurilor și prejudecăților privind romii. A treia componentă a acțivităților se referă la contribuția pe care o poate avea Timișoara la reflecția actuală privind cultura romilor la nivel național și european. Această componentă este realizată în colaborare cu Institutul European al Romilor pentru Artă și Cultură cu focalizare pe schimbarea percepției privind patrimoniul cultural al romilor ca parte a culturii europene și pe susținerea unor noi forme de expresie culturală a artiștilor romi.

Citește mai mult

Proiectul Beit – Școala nomadă a memoriei europene

The Beit Project / Proiectul Beit, un proiect internațional inovator despre ce înseamnă a locui împreună unii cu alții, ajunge pentru prima dată în Timișoara în 2023. Proiectul combină patrimoniul istoric cu reflecția asupra diversității culturale, asupra a ceea ce înseamnă aceasta și ce provocări aduce ea în prezent.

Citiți mai mult

“Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară.”

Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Fundația Popular – Europeană de Strategii Sociale, Economice și Culturale, derulează proiectul “Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară.”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul fost inițiat în 2022 și se va încheia în decembrie 2023, fiind o contribuție la implementarea strategiei de dezvoltare locală (SDL) a zonelor urbane marginalizate de pe teritoriul GAL Timișoara.

Citește mai mult

SHIELD

SHIELD este un proiect finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă al Uniunii Europene care are ca scop protecția lăcașurilor de cult unde poate exista riscul de extremism violent. Prin implementarea unei analize a factorilor de risc, SHIELD își propune să crească gradul de securitate din lăcașurile de cult prin îmbunătățirea coordonării, cooperării și comunicării dintre instituțiile responsabile de respectarea legii, ordinii și liniștii publice, autoritățile publice, liderii comunităților religioase și congregații.

Citește mai mult

Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș

Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara și NORTH Consulting ehf Islanda derulează în perioada 25.05.2021 – 30.04.2024 proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, co-finanțat din Granturile SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-CULTURA, bugetul județului Timiș, bugetul IIT și bugetul de stat.

CITIȚI MAI MULT

Seminarul „Imagine”

Între 19 și 21 noiembrie 2021, seminarul „Imagine” din Toledo, Spania, a implicat un grup de 30 de elevi și studenți în discuții și dezbateri pe teme actualitate controversate.

CITIȚI MAI MULT

Cultura democratică, un proiect al comunității

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă

Proiectul „Cultura democratică, un proiect al comunității” s-a derulat în perioada 1 august 2021 – 30 iunie 2023 și a urmărit dezvoltarea unor grupuri civice locale care să sprijine școlile din județele Alba, Argeș, Botoșani, Buzău, Gorj, Hunedoara, Maramureș și Vâlcea în demersul de dezvoltare a competențelor pentru cultură democratică ale elevilor.

citiți mai mult

Holocaustul – o lecție despre trecut pentru generațiile prezente și viitoare

Un grup de 37 de profesori din România și Republica Moldova au participat în perioada 1 octombrie – 14 decembrie 2020 la un curs online pe tema Holocaustului și drepturilor omului, în urma căruia vor primi sprijin pentru a pune în practică ceea ce au învățat și pentru a dezvolta proiecte locale cu elevii lor. În acest sens, vor putea accesa un program de Mini-grant-uri, prin care pot primi sprijin financiar și consiliere educațională.

Obiectivele acestui curs au fost:

 • Să dezvolte în rândul profesorilor o înțelegere coerentă asupra Holocaustului din România;
 • Să pună în discuție metode și abordări legate de educația despre Holocaust;
 • Să dezvolte în rândul profesorilor o mai bună înțelegere a impactului stereotipurilor, prejudecăților și discriminării la nivel individual, la nivel de grup și la nivelul întregii societăți;
 • Să promoveze valori pozitive pentru viața într-o lume caracterizată prin diversitate, precum: respect, interculturalism, dialog și aprecierea celuilalt;
 • Să promoveze cunoașterea în rândul profesorilor despre genocidul romilor;
 • Să abordeze legătura dintre educația pentu drepturile omului și educația despre Holocaust ca o modalitate de a înțelege mai bine trecutul și de a acționa pentru viitor.

Durata programului online este de 10 săptămâni, în perioada 28 septembrie – 7 decembrie 2020. Angajamentul necesar din partea participanților este de 2-3 ore pe săptămână.

În cadrul cursului vor fi abordate următoarele subiecte:

 • Identitate, stereotipuri, discriminare
 • Anti-semitismul în România interbelică
 • Holocaustul în Europa
 • Holocaustul în România
 • Genocidul romilor
 • Mărturii de la Pogromul din Iași
 • Ion Antonescu în istoriografie
 • Cazul Gropii comune de la Popricani, județul Iași
 • Competențe pentru cultură democratică
 • Educație despre Holocaust și drepturile omului.

În cadrul cursului au avut loc atât activități sincrone cât și asincrone: webinarii săptămânale cu prezentări tematice și ateliere interactive, o mărturie live din partea domnului Iancu Țucărman, supraviețuitor al Pogromului de la Iași, forumuri de discuții, spații pentru împărtășit resurse educaționale etc.

Pentru a vă afla detalii despre următoarele apeluri de înscriere la cursuri sau seminarii organizate de noi, urmăriți secțiunea Anunțuri de pe acest website.

Puteți afla mai multe detalii despre programele TOLI în Europa aici: https://www.toli.us.

Acest curs a fost organizat de Institutul Olga Lengyel din New York, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” și Institutul Intercultural Timișoara, și co-finanțat de Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Abordarea miturilor populare. Lucrul cu tinerii ca modalitate de a contracara dezinformarea și distorsionarea faptelor istorice

Scopul acestui proiect este de a carta miturile și distorsionările faptelor istorice care există în rândul tinerilor și de a le deconstrui cu ajutorul unor instrumente de educație civică și istorie. Miturile și distorsiunile susțin stereotipurile, iar în multe cazuri tinerii le acceptă ca adevăruri și nu le contestă. Astfel, devin ținte ale grupurilor care răspândesc mituri pe care tinerii nu pot să le recunoască ca atare. Astfel de comportamente duc la propagarea prejudecăților și stereotipurilor, a discursului instigator la ură și a radicalizării. Inabilitatea de a avea o înțelegere critică a informațiilor devine și mai îngrijorătoare în era internetului deoarece aceste mituri pot ajunge cu ușurință la tineri prin intermediul mediilor sociale.

Citiți mai mult