Proiecte

TYPE – Bunăstarea tinerilor în Europa

Scopul principal al acestui proiect a fost încurajarea transferului de bune practici și schimbul de experiență privitor la modul în care este abordat șomajul în rândul tinerilor în cinci orașe: Timișoara (România), Amadora (Portugalia), Sevilla (Spania), Ealing (Regatul Unit) and Lublin (Polonia).

Citiți mai mult

UCYVROK – Uniți pentru cetățenie și participare: Tineretul promovează drepturile, oportunitățile și cunoștințele grupurilor vulnerabile

Tema acestui proiect a fost empowermentul tinerilor din medii defavorizate și promovarea creșterii participării lor la programul Tinert în Acțiune (Youth in Action). Scopul general al proiectului a fost să promoveze participarea în programul Tineret în Acțiune a tinerilor din medii defavorizate, precum minorități etnice sau religioase, tineri din mediul rural, familii dezavantajate din punct de vedere social sau alte grupuri care se confruntă cu prejudecăți, discriminare sau excluziune socială precum persoanele cu dizabilități sau tinerii LGBT.

Citiți mai mult

Democrație și drepturile omului în Libia

Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacității instituțiilor de detenție din Libia de a asigura respectarea drepturilor omului și un proces administrativ transparent, în concordanță cu standardele internaționale din domeniu.

citiți mai mult

DA dialogului intercultural

Acest proiect a constat într-un curs internațional de formare organizat de către Youth Express Network, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara și Asociația Parudimos. Scopul trainingului a fost de a aduce împreună persoane cu experiențe și apartenențe culturale diferite și, împreună cu comunitatea romă locală,  să abordeze complexitatea dialogului intercultural prin învățare experiențială.

citiți mai mult

BABELTIC – Limbile secundare și noile tehnologii

Scopul proiectului a fost să integreze trei concepte foarte importante în societatea şi educaţia zilelor noastre: noile tehnologii (TIC), învăţarea de limbi secundare şi cultura. Profesorii și alți profesioniști din domeniul educației trebuie să își dezvolte abilități și strategii didactice necesare pentru utilizarea curriculară a noilor tehnologii. Cadrul european de referinţă pentru limbi străine scoate în evidență faptul că o persoană care învață limbi străine își dezvoltă și competența interculturală. De aceea, conținuturile culturale nu trebuie să apară în mod izolat, ci trebuie integrate în situații de comunicare planificate.

citiți mai mult

Curs de educaţie interculturală pentru coordonatorii de şcoli internaţionale

În acest proiect COMENIUS adresat profesorilor responsabili de coordonarea activităților internaționale din cadrul școlilor a fost fructificată experienţa IIT în promovarea parteneriatelor şcolare, cu accent pe ICT, precum şi în conceperea şi cursurilor de formare a competențelor interculturale.

citiți mai mult

Kit de supravieţuire – Managementul proiectelor multilaterale în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii

Kit-ul de supravieţuire îşi propune să ofere sugestii specialiştilor din educaţie despre cum să planifice, să organizeze, să implementeze, să monitorizeze, să evalueze, să disemineze şi să susţină proiecte multilaterale în cadrul Programului Grundtvig, precum şi alte acţiuni ale Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Această publicaţie se adresează, în special, coordonatorilor de proiecte cu puţină sau chiar fără experienţă în cooperarea europeană.

citiți mai mult

EDICC – Diplomă europeană pentru competenţe interculturale

Proiectul de faţă a reunit un consorţiu de 10 universităţi şi ONG-uri europene cu scopul de a dezvolta un curriculum de educaţie continuă pentru competenţe interculturale. În cadrul proiectului, cunoştinţele teoretice şi multidisciplinare despre competenţele interculturale ale partenerilor au fost transferate într-o curriculă de competenţe interculturale pentru educaţia adulţilor, orientată pe muncă şi viaţa reală.

citiți mai mult

ACID – Cetăţeni activi pentru dialog intercultural

Scopul acestui proiect a fost să faciliteze organizarea unor grupuri de discuţie despre importanţa dialogului intercultural, în contextul unei Uniuni Europene tot mai interculturale, să exploreze metodologii de lucru originale şi inovatoare, cu potenţial pentru încurajarea participării cetăţenilor şi să stimuleze dialogul dintre cetăţenii Europei şi instituţiile Uniunii Europene.

citiți mai mult

RURBAN – Interculturalitatea la sat și la oraș în România și Ungaria

Scopul acestui proiect a fost să dezvolte cooperarea tinerilor din spațiul transfrontalier dintre România și Ungaria, prin intermediul unor activități comune cu tineri din regiune, care au fost concepute pentru a stimula interesul acestora pentru participare activă atât în ceea ce privește îmbinarea propriilor interese, cât și implicarea activă în viața comunității în general.   

citiți mai mult