Proiecte

Dezvoltarea competenței antreprenoriale în rândul tinerilor / Tineri pentru antreprenoriat social

Proiectul a fost implementat de Institutul Intercultural Timișoara împreună cu organizații din Cipru, Ungaria, Mexic, România, Slovacia (coordonat de Asociația Eurotender din Szeged) care avut scopul de a colecta, împărtăși și face schimb de bune practici și inițiative de politici publice în domeniul antreprenoriatului pentru tineri din țările partenere.

Citiți mai mult

Educație non-formală și învățare online pentru incluziune (NEELI)

Proiectul a urmărit să abordeze o serie de probleme și nevoi din societate, precum participarea redusă în comunitate a tinerilor din familii de migranți, dificultatea motivației si implicării lor, lipsa de pregătire a lucrătorilor de tineret pentru a lucra cu tineri proveniți din familii de migranți, includerea principiilor interculturalității în lucrul cu tinerii din familii de migranți. În cadrul proiectului, aceste aspecte au fost abordate prin educație de la egal la egal, schimburi de bune practici și mobilități internaționale.

Citiți mai mult

REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România

Proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea a unui pachet coerent de resurse educaționale pentru învățarea limbii române ca limbă străină și orientare în societate care să țină cont de nevoile BPI și RTT din România.

citește mai mult

Curcubeul dorinței

În perioada octombrie 2017 – septembrie 2018 Institutul Intercultural Timişoara a coordonat proiectul „Curcubeul dorinței”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

citiți mai mult

InclusiveArt – Acces la cultură pentru copii şi tineri dezavantajați

Proiectul și-a propus ca printr-un parteneriat dinamic, format din două ONG-uri, o autoritate publică locală şi o instituție publică de cultură, să coaguleze și să pună în valoare potențialul creativ al regiunii. Proiectul a apelat la mijloacele oferite de cultură și artă pentru a crea contexte de integrare şi creştere creativă atât pentru comunitățile locale implicate cât şi pentru grupurile de artiști interesate.

citiți mai mult

3S Recipe: Soluții inteligente pentru combaterea declinului urban – dezvoltarea rezilienței urbane în periferiile interioare ale Europei

Acest proiect, finanțat prin inițiativa comună Urban Europe ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF), și-a propus să ofere cele mai bune practici și soluțiile cele mai fezabile pentru problema declinului urban – o scădere continuă a populației, care afectează peste 1.500 de orașe peste tot în Europa.

citiți mai mult

Be:In – Participare incluzivă: schimb de bune practici și creare de rețele

Proiectul Be: In a vizat schimbul de bune practici și crearea unei rețele între municipalități și organizații non-profit pe tema participării incluzive, definită ca fiind participarea persoanelor cu mai puține oportunități.

Citiți mai mult

ISOLAT – Să rupem frontierele !

Acest proiect Erasmus+ a fost coordonat de Centre du Theatre de l’Opprime Augusto Boal din Paris și a avut scopul de a promova teatrul forum ca metodă de învățare non-formală, dar și de intervenție socială. Promovând și dezvoltând această metodă, proiectul a susținut valori precum egalitatea, coeziunea socială și cetățenia pro-activă, deoarece a contribuit la dezvoltarea de competențe în domeniul educațional și socio-educațional în vederea dobândirii și consolidării acestor valori.

Citiți mai mult

Acționează!

Scopul acestui proiect a  fost organizarea unui turneu în 10 licee din Timișoara cu spectacolul de teatru forum „Nu mă atinge!”, creat în cadrul proiectului Isolat, implementat în parteneriat cu Théâtre de l’Opprimé Paris, care a inițiat o dezbatere pe tema violenței și discriminării în școli.

Citiți mai mult

Integrare și coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe

Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea unui mecanism de consultare cu comunitățile de resortisanți din țările terțe, continuând în mod direct să asigure o comunicare continuă și eficace între autoritățile municipale locale și naționale, societatea civilă locală și cetățenii din țări ce nu sunt membre UE, având drept de ședere în România.

Citiți mai mult