Proiecte

Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active

Scopul acestui proiect a fost de a spori incluziunea socială și de a promova dialogul social între diverse organizații, cum ar fi: partenerii sociali, ONG-urile, sectorul economic, instituțiile publice si cetățenii. Proiectul a fost implementat in Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași si București.

Citiți mai mult

KEYROMA – dezvoltarea competențelor-cheie legate de abilitățile sociale ale femeile rome, în vederea creșterii participării acestora în sectorul serviciilor

Principalul scop al proiectului KEYROMA a fost abordarea unei probleme foarte frecvente în rândul femeilor rome, respectiv lipsa integrării lor pe piața muncii, ca o consecință a educației precare. Partenerii din proiect au găsit modalități de combatere a acestei probleme larg răspândite, prin furnizarea de motivație, încurajări și contexte educaționale.

Citiți mai mult

MOB G.A.E. – Mobilitatea ca sursă de dezvoltare personală și profesională, autonomie și angajabilitate

Scopul principal al proiectului a fost de a evalua și disemina impactul mobilităților internaționale din cadrul programelor UE asupra dezvoltării personale și profesionale, angajabilității, autonomiei și asupra conștiinței cetățeniei europene.

Citiți mai mult

Re-Play – Sensibilizare privind valoarea jocului

Proiectul a pornit de la Convenţia ONU privind drepturile copilului, în care dreptul la joacă apare în mod explicit. Joaca nu este un lux; este un drept fundamental şi o parte esențială și integrantă în viața de zi cu zi a copiilor. Ignorarea dreptului la joacă înseamnă privarea copiilor de un drept fundamental şi minimalizarea valorii pe care o are un asemenea drept asupra calităţii vieţii şi dezvoltării armonioase a copiilor.

citiți mai mult

Mai multe femei în politica europeană – Mai multe femei în 2014

Proiectul „Mai multe femei în politica europeană – Mai multe femei în 2014” a avut ca scop creșterea participării și reprezentării femeilor în politica europeană. La baza proiectului a stat recunoașterea că încercările anterioare de a promova egalitatea de gen în politică nu au reușit să implice partidele politice. Pentru a promova egalitatea de gen, e nevoie de participarea partidelor politice pentru a susține implicarea femeilor în politică. Partidele politice sunt cele care dețin puterea de a recruta, selecta și nominaliza candidați, indiferent care ar fi sistemul electoral.

citiți mai mult

NICER – O nouă abordare pentru integrarea refugiaților la nivel local

Obiectivul proiectului a fost de a elabora o abordare nouă pentru integrarea refugiaților la nivel local și de a promova un sentiment mai mare de respect față de refugiați, începând cu tinerii și prin integrarea lor culturală și locală, inclusiv prin conștientizarea în rândul populației locale.

Citiți mai mult

O punte între adulți: Un loc de întâlnire interculturală: Un spațiu de reflecție asupra imigrației, învățării pe tot parcursul vieții și predării limbilor secundare la nivel european

Proiectul a reprezentat o inițiativă fermă și decisă pentru integrarea imigranților care aleg să trăiască și să lucreze în țările noastre. Populația de imigranți reprezintă un factor esențial de dezvoltare economică și există numeroși imigranți care au nevoie de construirea unor relații sociale pentru normalizarea accesului la resursele disponibile privind locuirea, sănătatea, educația, serviciile sociale, munca etc. În acest scop este necesar ca administrația, precum și întreaga societate civilă, companiile private, agenții sociali etc să-și reunească forțele pentru a utiliza la maximum resursele disponibile și pentru a contribui la crearea unui climat de coexistență interculturală.

Citiți mai mult

Limba română – Oportunitate pentru integrarea socială și culturală

În anul 2010, IIT, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara și Asociația DiversEtica din București, a implementat un proiect al cărui scop a fost îmbunătățirea cunoștințelor de limbă română și asigurarea unor sesiuni de orientăre culturală gratuite pentru migranți.

Citiți mai mult

Vocile tinerilor pentru incluziunea socială a femeilor rome

Proiectul YOUNG VOICES a avut scopul de a construi un parteneriat strategic de organizații care lucrează cu comunități de romi, mai ales femei  și tineri romi. Prioritățile acestui proiect au fost incluziunea socială, dezvoltarea competențelor și promovarea unor activități de tineret de calitate. 

Citiți mai mult

Într-o relație cu profesorii noștri

În perioada ianuarie-iunie 2018 IIT a coordonat un proiect de comunicare cu profesori de educație socială din România, prin care organizația și-a propus să facă cunoscute în rândul profesorilor mai multe resurse educaționale ce pot fi folosite în şcoli la materiile cuprinse în segmentul de Educație socială.

citiți mai mult