Proiecte

Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams)

În septembrie 2019 a început un proiectul Educație digitală în rândul minorității rome (Dreams), finanțat prin programul Erasmus+ – KA204 – Strategic Partnerships for Adult Education. Parteneriatul proiectul este format din 4 organizații din 3 țări diferite: Media Actie Kuregem Stad (Belgia, coordonator), Institutul Intercultural Timișoara (România), Health and Social Development Foundation (Bulgaria) și All Digital AISBL (Belgia).

Citiți mai mult

Democrație și jocuri – Instrumente de învățare bazate pe jocuri analogice și digitale pentru lucrul cu tineri

În toamna lui 2019 Institutul Intercultural, în parteneriat cu  GIGA German Institute of Global and Area Studies STIFTUNG (coordonator), Democracy and Human Rights Education in Europe (Belgia), Demokrative – Initiative für politische Bildung (Elveția), Asociación cultural Da2 Trucados (Spania) și Culture Goes Europe (CGE) – Soziokulturelle Initiative ERFURT EV (Germania), a demarat implementarea proiectului Democrație și jocuri: Instrumente de învățare bazate pe jocuri analogice și digitale pentru lucrul cu tineri (Democracy and Games: Analog and Digital Game-Based-Learning Tools for Youth Work – DEMOGAMES), finanțat prin Programul Erasmus+, KA205 – Strategic Partnerships for Youth. 

Citiți mai mult

Combaterea intoleranței prin educație interculturală în școli

Proiectul s-a desfășurat între august și noiembrie 2019 și a fost co-finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice. Scopul său principal a fost elaborarea și diseminarea unui Ghid didactic de predare a educației interculturale pentru profesori.

Citiți mai mult

Dă glas generaţiei tale

Acest proiect a fost iniţiat de Institutul Intercultural Timişoara împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş şi Grupul de Inițiativă ALTFEL. Activităţile proiectului au fost concepute de către partenerii proiectului astfel încât să răspundă nevoilor tinerilor cu care partenerii proiectului lucrează sau pe care îi reprezintă.

Proiectul a plecat de la nevoia municipiului Timişoara de a avea o politică de tineret coerentă şi conformă cu nevoile tinerilor din comunitate. Proiectul a elaborat un document care să ofere o direcţie strategică pe baza dialogului structurat între tineri și decidenți.

Citiți mai mult

Belieforama – O abordare panoramică a aspectelor referitoare la religie şi credinţă

Proiectul a fost conceput pornind de la două proiecte anterioare: un proiect Grundtvig (2004-2006) în care a fost dezvoltat modulul de formare Diversitate Religioasă şi Anti-Discriminare, premiat de Comisia Europeană şi un proiect Transversal (2007-2009) pentru diseminarea şi exploatare a materialelor dezvoltate anterior. Scopul proiectului a fost de a dezvolta, pilota și implementa noi metode şi materiale pentru validarea competențelor celor care lucrează în domeniul educației și care folosesc acest program de formare, precum şi de a crea o Comunitate de Practicieni în domeniul educaţiei pentru diversitate religioasă şi anti-discriminare care să colaboreze în continuare la dezvoltarea de noi programe.

Citiți mai mult

Modele de bune practici în domeniul incluziunii sociale

Obiectivul principal al acestui proiect a fost dezvoltarea economiei sociale în România, ca instrument de promovare a incluziunii sociale și a cetățeniei active. Proiectul a început de la premisa că economia socială are un impact important în promovarea incluziunii sociale prin crearea de locuri de muncă, creșterea autonomiei persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, creșterea coeziunii sociale la nivel local și promovarea cetățeniei active. Proiectul a fost implementat în următoarele orașe: Arad, Bucureşti, Cluj‐Napoca, Odorheiul Secuiesc, Oradea, Sibiu, Iaşi și Timişoara.

Citiți mai mult

Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active

Scopul acestui proiect a fost de a spori incluziunea socială și de a promova dialogul social între diverse organizații, cum ar fi: partenerii sociali, ONG-urile, sectorul economic, instituțiile publice si cetățenii. Proiectul a fost implementat in Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași si București.

Citiți mai mult

KEYROMA – dezvoltarea competențelor-cheie legate de abilitățile sociale ale femeile rome, în vederea creșterii participării acestora în sectorul serviciilor

Principalul scop al proiectului KEYROMA a fost abordarea unei probleme foarte frecvente în rândul femeilor rome, respectiv lipsa integrării lor pe piața muncii, ca o consecință a educației precare. Partenerii din proiect au găsit modalități de combatere a acestei probleme larg răspândite, prin furnizarea de motivație, încurajări și contexte educaționale.

Citiți mai mult

MOB G.A.E. – Mobilitatea ca sursă de dezvoltare personală și profesională, autonomie și angajabilitate

Scopul principal al proiectului a fost de a evalua și disemina impactul mobilităților internaționale din cadrul programelor UE asupra dezvoltării personale și profesionale, angajabilității, autonomiei și asupra conștiinței cetățeniei europene.

Citiți mai mult

Re-Play – Sensibilizare privind valoarea jocului

Proiectul a pornit de la Convenţia ONU privind drepturile copilului, în care dreptul la joacă apare în mod explicit. Joaca nu este un lux; este un drept fundamental şi o parte esențială și integrantă în viața de zi cu zi a copiilor. Ignorarea dreptului la joacă înseamnă privarea copiilor de un drept fundamental şi minimalizarea valorii pe care o are un asemenea drept asupra calităţii vieţii şi dezvoltării armonioase a copiilor.

citiți mai mult