Anunțuri

Eveniment de prezentare a Cadrului de referință al competențelor pentru cultură democratică

Anunțuri

Consiliul Europei a elaborat în anul 2018 Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică, un instrument util pentru proiectarea, implementarea și evaluarea activităților educaționale în domeniul educației pentru cetățenie democratică și al educației interculturale.

Institutul Intercultural Timișoara a luat parte la procesul de elaborare a cadrului de referință și a organizat două evenimente de prezentare a acestuia în rândul profesorilor interesați, în București în 6 noiembrie în colaborare cu Ministerul Educației și Institutul de Științe ale Educației, și în Timișoara în 10 decembrie în colaborare cu Universitatea de Vest.

Website-ul în limba română dedicat Cadrului de referință al competențelor pentru cultură democratică este: www.ccd.intercultural.ro.

Atelier privind educația interculturală la Bucureşti

Anunțuri

Institutul Intercultural Timişoara organizează la Bucureşti în data de 11 iunie un atelier de două ore dedicat profesorilor (în special celor care predau Educație Socială), formatorilor, lucrătorilor de tineret, liderilor de tineret, interesați de metode şi instrumente folosite în educația interculturală.

În cadrul atelierului se vor prezenta o serie de resurse şi materiale utile atât profesorilor care predau educație socială la gimnaziu (şi în special celor care vor preda educație interculturală la clasa a VI-a începând cu anul şcolar 2018 – 2019), cât şi formatorilor şi lucrătorilor de tineret care fac activități de educație interculturală cu tinerii. 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Non-formal education & e-learning for inclusion / NEELI „, co-finanțat prin programul Erasmus+, componenta KA2 Capacity building in the field of youth.

Aşteptăm înscrierea celor interesați până joi, 7 iunie. Mai multe detalii privind evenimentul şi formularul de înscriere sunt disponibile în apelul de la acest link: https://goo.gl/RF3Vqj.

Anunț de participare la procedură competitivă

Anunțuri

Institutul Intercultural Timişoara cu sediul în str. 16 Decembrie 1989, nr.8, ap.8 cod poștal: 300173, Timişoara, România, CUI: 7033935, email: iit@intercultural.ro, vă invită să participați la procedura de atribuire contractului de achiziții servicii de organizare sesiuni de formare React_RO, care cuprinde: Servicii de cazare, de restaurant şi de conferințe (închiriere sală) la hotel, pentru sesiunea de formare de formatori, proiect React_RO cod CPV 55110000-4 – Cazare la hotel; 55311000-3 – Servicii de restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă; 55120000-7 – Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel;

Obiectivul contractului constă în furnizarea de servicii de cazare și masă, și închiriere sală de curs în vederea organizării a două sesiuni de formare în cadrul proiectului „REACT_RO: resurse educaționale pentru învățarea limbii române și acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) și Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România” finanțat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare.

Durata contractului: de la data semnării până la data de 18.07.2018.

Valoarea estimativă: 75617.32 RON (fără TVA). Criterial aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut.

Data limită a depunerii ofertelor: 18.06.2018 ora 13:00, prin poștă sau personal la adresa: 300173, Timişoara, Str. 16 Decembrie 1989, nr.8, ap.8, Jud. Timiş, cu denumirea Achiziții Servicii de organizare sesiuni de formare React_RO.

Documentația achiziției este disponibilă aici: în Wordîn PDF. Nota de estimare este disponibilă aici.

E R A T Ä‚: Documentația corectată este disponibilă aici: în Word şi în PDF.Detalii despre achiziție se pot obține la adresa de email romina.matei@intercultural.ro sau la numărul de telefon 004256498457.