Anunțuri

Apel de înscriere pentru VOLUNTARI

Anunțuri

„Cultura democratică, un proiect al comunității”

Locuiţi într-unul din judeţele Alba, Argeș, Buzău, Botoșani, Gorj, Hunedoara, Maramureș sau Vâlcea? Sunteţi cetăţean cu spirit civic, dornic să contribuiţi la dezvoltarea relației dintre cetățeni și instituțiile publice în localitatea dumneavoastră?  Înscrieţi-vă ca voluntar pentru a sprijini demersul de dezvoltare a competențelor pentru cultură democratică[1] ale elevilor de clasa a VII-a.

Cine se poate înscrie ca voluntar?

În fiecare judeţ vom lucra cu un grup de 20 de voluntari. Voluntarii pot fi persoane care activează în orice domenii, cum ar fi:

 • membri ai unor organizații non-guvernamentale;
 • cetățeni cu orice profesie, care doresc să se implice în dezvoltarea comunității lor;
 • profesori de alte discipline decât Educație pentru cetățenie democratică, care doresc să colaboreze cu profesorii care predau această disciplină şi să sprijine elevii și comunitatea lor;
 • studenți și elevi de liceu.

Activităţile se vor desfăşura pe parcursul anilor școlari 2021-2022 și 2022-2023.

Activităţi în care vor fi implicaţi voluntarii:

 • Participarea la un curs de formare în utilizarea metodei Proiect: Cetăţeanul, cu o durată de 5 zile neconsecutive în perioada noiembrie 2021-martie 2022;
 • Sprijinirea elevilor de clasa a VII-a şi a profesorilor de la şcolile participante în proiect în aplicarea metodei la orele săptămânale de educaţie pentru cetăţenie democratică pe o perioadă de 3-4 luni. Numărul de ore necesare pentru voluntariat şi tipul de activităţi pot să varieze, de la sprijin pentru colectarea informaţiilor despre problemele comunităţii, identificarea de specialişti,  însoţirea elevilor la şedinţe ale Consiliului Local etc. Voluntarii se vor implica în proiect pe parcursul a doi ani şcolari.

Estimăm că timpul de implicare a voluntarilor variază între 10 și 30 de ore pe an școlar. Mai multe detalii despre metoda „Proiect: Cetățeanul” puteți citi aici: https://cetateanul.intercultural.ro/despre-metoda/

Dacă doriţi să colaborăm, vă rugăm să completaţi acest formular https://www.surveymonkey.com/r/Z5M395T  până în data de 1 octombrie 2021.

De asemenea, dacă cunoaşteţi alte persoane din județele menționate mai sus, care ar dori să se implice în acest proiect, vă rugăm să le transmiteți acest mesaj.

Mai multe detalii despre program:

Institutul Intercultural Timişoara va sprijini dezvoltarea unor grupuri civice locale de voluntari, care să sprijine școlile din regiunea sau județul lor pentru a implementa metodologia inovativă de educație civică „Proiect: Cetățeanul”. Aceste grupuri vor fi susținute pe o perioadă de 2 ani școlari în cadrul proiectului, și pe perioadă nedeterminată după finalizarea acestuia, ținând cont și de faptul că metoda „Proiect: Cetățeanul” răspunde unor cerințe ale programei de Educație pentru cetățenie democratică.

Pe baza colaborării cu Center for Civic Education din SUA, IIT promovează din 2003 în Romania metoda de educaţie civică „Proiect: Cetăţeanul”, care, în contextul unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei în vigoare din 2004, a fost inclusă şi în programa şcolară de Educaţie pentru cetăţenie democratică pentru clasa a VII-a. Metoda presupune parcurgerea unei serii de opt paşi, eşalonaţi pe o perioadă de 10-14 săptămâni şi se concretizează în realizarea unei propuneri de politică publică pentru soluţionarea unei probleme reale a comunităţii locale, aleasă de elevi. Metoda include, între altele, colectarea de informaţii din diferite surse, inclusiv de la cetăţeni şi autorităţi, elaborarea unui plan de advocacy şi organizarea unui eveniment public de prezentare a propunerii.

Activitatea IIT din ultimii ani cu sute de profesori formaţi în metoda „Proiect: Cetăţeanul” şi consultările sistematice arată ca metoda are un impact semnificativ în dezvoltarea competenţelor civice ale elevilor, însă profesorii necesită sprijin în aplicarea ei, în special în primii 1-2 ani. Începând cu acest an şcolar, pilotăm o nouă variantă a metodei, prin susţinerea adecvată a elevilor de către cetăţeni competenţi şi motivaţi şi colaborarea cu organizaţii ale societăţii civile. Activitățile elevilor sprijiniți de grupurile civice locale, derulate pe perioade de 3-4 luni, se vor concretiza într-o serie de propuneri de politici publice înaintate autorităților locale. În plus, elevii vor participa la consultări cu factori de decizie la nivel local și județean.

Detalii despre metodă sunt disponibile la adresa: https://cetateanul.intercultural.ro/despre-metoda.  Aici : https://www.youtube.com/watch?v=1MYMG3BNHiY&t=128s puteţi să vizionaţi un video realizat de o echipă de elevi din clasa a VII-a de la Școala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” din Timișoara în cadrul Concursului național pentru elevi cu spirit civic, organizat de Institutul Intercultural Timișoara online, în perioada 20-23 mai 2021.

Proiectul „Cultura democratică, un proiect al comunității” este derulat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED) din Râmnicu Sărat și cu Academia pentru Drepturile Omului din Oslo, Norvegia, cu sprijinul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici: https://www.intercultural.ro/cultura-democratica-un-proiect-al-comunitatii/.


[1] Conform Cadrului de Referință al competențelor pentru cultură democratică elaborat de Consiliul Europei și disponibil în limba română la www.ccd.intercultural.ro

Apel de înscriere pe Platforma de sprijin pentru profesorii de educație pentru cetățenie democratică în anul școlar 2021-2022

Anunțuri

Institutul Intercultural Timișoara oferă în anul școlar 2021-2022 pentru profesorii care predau educație pentru cetățenie democratică o platformă de suport pe întreg parcursul anului școlar, indiferent dacă orele se desfășoară față în față, online sau hibrid. Platforma de suport cuprinde:

 • O propunere de planificare didactică pentru disciplina Educație pentru cetățenie democratică la clasa a VII-a;
 • Activități didactice pentru toate orele de Educație pentru cetățenie democratică la clasa a VII-a;
 • Curs pentru folosirea metodei de învățare bazată pe proiect „Proiect: Cetățeanul”, conform recomandărilor programei școlare care prevede alocarea pentru proiectul educațional a unui buget de timp de 25-30% din bugetul de timp alocat disciplinei în întregul an școlar;
 • Susținere și consiliere pentru predarea disciplinei pe parcursul întregului an școlar, inclusiv pentru aplicarea metodei „Proiect: Cetățeanul” de profesorii care au urmat cursul în anii anteriori.

Dacă predați în acest an școlar Educație pentru cetățenie democratică la cel puțin o clasă a VII-a, vă invităm cu drag să vă creați chiar acum un cont pe platforma de suport, la acest LINK: https://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/.

În acest an școlar vor fi organizate cursuri față în față în următoarele județe: Alba, Argeș, Buzău, Botoșani, Gorj, Hunedoara, Maramureș și Vâlcea. Pentru profesorii de educație pentru cetățenie democratică din celelalte județe se va organiza un curs online. Toate cursurile vor avea loc în perioada noiembrie 2021 – aprilie 2022.

Cursurile oferite de Institutul Intercultural Timișoara pregătesc profesorii să înțeleagă cum funcționează metoda „Proiect: Cetățeanul” și îi asistă pe tot parcursul anului școlar pentru lucrul cu această metodă.

Cursurile din județele menționate au o componentă de formare față în față desfășurată pe parcursul a 5 zile neconsecutive (2+1+1+1) și o componentă practică, de aplicare a metodei „Proiect: Cetățeanul” la cel puțin o clasă a VII-a în timpul orelor de educație pentru cetățenie democratică. La cursul online cele 5 zile față în față vor fi înlocuite de întâlniri regulate pe Zoom și activități asincrone pe o platformă dedicată.

Cursurile sunt susținute de formatori cu experiență în educația adulților, specializați în metoda „Proiect: Cetățeanul” și sunt organizate în colaborare cu Inspectoratele Școlare și Casele Corpului Didactic.

Înscrierea la curs, față în față sau online, se realizează prin crearea unui cont pe platforma https://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/ și completarea meniului Date cont până cel târziu în 25 septembrie 2021. Echipa de organizare a cursurilor vă va contacta prin e-mail cu mai multe detalii despre curs.

Institutul Intercultural Timișoara coordonează din anul 2003 programul național „Proiect: Cetățeanul”, prin care sprijină profesorii să folosească la orele de educație pentru cetățenie democratică (cultură civică) învățarea pe bază de proiect. Din 2004, activitățile de desfășoară în baza unui Protocol de colaborare cu Ministerul Educației. Puteți găsi aici mai multe detalii despre program (https://cetateanul.intercultural.ro/despre-program/) și despre metoda „Proiect: Cetățeanul” (https://cetateanul.intercultural.ro/despre-metoda/).

„Proiect: Cetățeanul” este o metodă de învățare bazată pe proiect, creată de organizația Center for Civic Education din Statele Unite ale Americii și adaptată pentru a fi utilizată în România la orele de Educație socială la clasa a VII-a – Educație pentru cetățenie democratică. Metoda a fost de asemenea adaptată și pentru a fi compatibilă cu Cadrul de Referință al Competențelor pentru Cultură Democratică realizat de Consiliul Europei (despre care puteți găsi detalii aici: https://ccd.intercultural.ro/.)

Prin această metodă elevii învață pe parcursul a 12-14 săptămâni, în timpul orelor de Educație pentru cetățenie democratică, să analizeze problemele comunității în care trăiesc și să propună o soluție de politică publică la o problemă concretă, astfel:

 • înțeleg ce este o politică publică
 • fac o listă de probleme / nevoi ale comunității locale în care trăiesc
 • votează o problemă din listă
 • analizează problema respectivă și află cât mai multe detalii despre situația problematică
 • propun mai multe soluții de politică publică pentru această problemă
 • aleg soluția pe care o consideră cea mai bună și o formulează ca pe o propunere de politică publică
 • fac un plan de acțiune (plan de advocacy) prin care ar putea obține sprijinul altor persoane sau organizații din comunitate pentru a influența autoritățile să adopte această politică publică
 • trimit o scrisoare autorităților prin care le propun să adopte această politică publică
 • organizează o prezentare publică a proiectului lor, bazată pe un portofoliu bine structurat, la care invită diferiți membri ai comunității locale
 • reflectă asupra experienței lor de învățare
 • consemnează progresul proiectului lor pe o platformă online.

Dragi profesori de Educație pentru cetățenie democratică, așteptăm cu drag înscrierile dumneavoastră pe platforma https://www.prof.cetateanul.intercultural.ro/ până în 25 septembrie 2021!

Apel de înscriere la Cursul de formare a mentorilor din comunitatea „Proiect: Cetățeanul”

Anunțuri

Institutul Intercultural Timișoara inițiază constituirea Rețelei Naționale a Mentorilor Proiect: Cetățeanul.

CITIȚI MAI MULT

Holocaustul – o lecție despre trecut pentru generațiile prezente și viitoare

Anunțuri

Curs pentru profesori, organizat la Cluj-Napoca în perioada 20-24 iulie 2021, în memoria lui Steven și Anne Ausnit

Apel pentru înscrieri

Acest curs este organizat de TOLI – Institutul Olga Lengyel din New York, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” și Institutul Intercultural Timișoara și este co-finanțat prin Programul Europe for Citizens și Dutch Jewish Humanitarian Fund.

CITIȚI MAI MULT

Conferința Națională de Educație Socială – ediția a doua, online, 28 și 29 mai 2021

Anunțuri

Institutul Intercultural Timișoara, în parteneriat cu CCD Timiș și ISJ Timiș anunță deschiderea înscrierilor la cea de-a doua ediție a CNES. Conferința se va desfășura online în 28 și 29 mai 2021.

CITIȚI MAI MULT

Cetățenia democratică activă

Anunțuri

Concurs național pentru elevi cu spirit civic

 • Rangul: Național
 • Nivelul: Gimnazial
 • Perioada: Mai 2021
 • Locul de desfășurare: Online
 • Domeniul: Educație Socială

Acest concurs se adresează elevilor de gimnaziu, din clasele a VII-a și a VIII-a, care au învățat prin metoda Proiect: Cetățeanul.

Participarea la concurs se va realiza în echipe de 4-5 elevi. Fiecare echipă va primi ca sarcină să propună o soluție de politică publică la o problemă a comunității.

Citiți mai mult

Proiect: Cetățeanul – oportunitate de colaborare între profesorii care predau TIC și cei care predau Educație socială la clasa a șaptea

Anunțuri

Institutul Intercultural Timișoara a organizat pentru profesorii care predau TIC și pe cei care predau Educație socială la clasa a șaptea un webinar dedicat analizei modului în care cele două discipline pot colabora în contextul actual. Webinarul a avut loc miercuri, 10 februarie 2021.

Citiți mai mult

Webinar „Drepturile copilului – responsabilitatea întregii școli”

Anunțuri

Institutul Intercultural Timișoara (IIT) organizează în datele de 7 și 10 decembrie un webinar adresat în principal membrilor Comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (CPEVCDI). Invitația de participare este de asemenea deschisă tuturor profesorilor, precum și membrilor organizațiilor care sprijină educația.

Citiți mai mult

Holocaustul – o lecție despre trecut pentru generațiile prezente și viitoare

Anunțuri

Curs pentru profesori din România și Republica Moldova, pe durata a 10 săptămâni (28 septembrie – 7 decembrie 2020)

Citiți mai mult

Resursele educaționale ale IIT, promovate pe platforma Digital pe educred.ro

Anunțuri

Resursele educaționale realizate de Institutul Intercultural Timișoara în perioada pandemiei de coronavirus, disponibile la www.intercultural.ro/resurse-profesori/, sunt promovate și pe platforma Digital pe educred.ro, mai precis la https://digital.educred.ro/resurse-ise.