Anunțuri

Caiet de sarcini pentru proiectul “Acționăm împreună!  – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară

Caiet de sarcini privind achiziția de servicii cu titlul: Servicii de catering din cadrul proiectului “ Acționăm împreună!  – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documente relevante:

Anunțuri