Diversitate și mass-media

Belieforama – O abordare panoramică a aspectelor referitoare la religie şi credinţă

Proiectul a fost conceput pornind de la două proiecte anterioare: un proiect Grundtvig (2004-2006) în care a fost dezvoltat modulul de formare Diversitate Religioasă şi Anti-Discriminare, premiat de Comisia Europeană şi un proiect Transversal (2007-2009) pentru diseminarea şi exploatare a materialelor dezvoltate anterior. Scopul proiectului a fost de a dezvolta, pilota și implementa noi metode şi materiale pentru validarea competențelor celor care lucrează în domeniul educației și care folosesc acest program de formare, precum şi de a crea o Comunitate de Practicieni în domeniul educaţiei pentru diversitate religioasă şi anti-discriminare care să colaboreze în continuare la dezvoltarea de noi programe.

Proiectul a susținut dezvoltarea excelenței în domeniul formării pe tema diversității religioase, un domeniu nou care devenea oarecum la modă dar căruia îi lipseau mecanismele prin care să stabilească un anumit grad de credibilitate. Proiectul a promovat spiritul antreprenorial al formatorilor și partenerilor oferindu-le un avantaj competitiv bazat pe cadre educaționale solide și validarea competențelor.

Printre rezultatele principale ale proiectul se numără seminarii anuale cu utilizatorii, oportunități de învățare prin participarea la cursuri de formare tematice și un forum online interactiv care oferă vizibilitate și spațiu de lucru pentru co-crearea de materiale. Pe lângă acestea, au fost colectate ideile care au apărut în timpul workshop-urilor locale și europene pe tema diversității religioase, care apoi au fost analizate pentru a pregăti un policy brief. Au fost colectate până la 50 de studii de caz cu privire la modul în care persoane din toate categoriile sociale integrează ceea ce învață la cursurile de formare în viața lor personală și/sau profesională, care apoi au fost publicate într-o broșură, dar și pe website, pentru a fi folosite ca sursă de inspirație și idei practice – ilustrând faptul că e posibil să găsim strategii creative, inovatoare și eficace pentru a trăi și munci într-o societate caracterizată prin diversitate religioasă.

Proiectul a oferit un cadru flexibil, multi-dimensional, structurat pe mai multe niveluri, prin care adulții să-și dezvolte cunoștințele și competențele în domeniul diversității (în mod specific, diversitatea religioasă și culturală) și sesiuni de formare prin seminarii modulare de 2, 3 sau 5 zile, oportunități de continuare a procesului de formare, un proces de acreditate și Comunitatea de Practicieni.

Parteneri:

CEJI – Centre Europeen Juif d’Information – Belgium (coordonator)

The Multifaith Centre at the Univesity of Derby – UK

Novas Sacarman Group Ltd. – UK

DVV International – Germany

Partners Bulgaria Foundation – Bulgaria

Institutul Intercultural Timișoara – România

Institute of Cultural Affairs – Spain

Extravaleren – Netherlands.

Mai multe detalii la: www.belieforama.eu