Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

Be:In – Participare incluzivă: schimb de bune practici și creare de rețele

Proiectul Be: In a vizat schimbul de bune practici și crearea unei rețele între municipalități și organizații non-profit pe tema participării incluzive, definită ca fiind participarea persoanelor cu mai puține oportunități.

Grupul țintă direct a fost reprezentat de oameni aleși sau personal din organizații non-profit și autorități locale care lucrează la participarea cetățeniei. Grupul țintă indirect a fost reprezentat de cetățeni, în special de cei care de obicei nu participă în viața comunității.

Acest proiect a luat naștere ca urmare a faptului că astăzi, în majoritatea țărilor europene, se observă:

– O calitate slabă a rezultatelor procesului participativ implementat de autoritățile locale

– Un scepticism față de autoritățile publice, la nivel local, național sau european

– Cetățenii care participă activ nu sunt reprezentativi pentru locuitorii „obișnuiți”: foarte des ei sunt cetățeni angajați, activiști politici și foarte puțini sunt oameni cu mai puține oportunități sau probleme sociale.

Motivul pentru aceasta ar putea fi lipsa de interes pentru problemele publice și autoritățile locale. Cu toate acestea, unele municipalități implementează instrumente inovatoare de succes. Astfel, scopul proiectului a fost să stimuleze participarea în societate a cetățenilor cu mai puține oportunități, pentru a-și face auzită vocea și / sau pentru a acționa la nivel local pentru a îmbunătăți standardele de viață împreună.

Obiective:

– Dezvoltarea cooperării între parteneri în ceea ce privește participarea incluzivă

– Consolidarea abilităților persoanelor care lucrează în proiecte privind participarea cetățenilor.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au inclus: întâlniri europene, mobilități de învățare, schimb de bune practici și elaborarea unui compendiu de bune practici.

Partenerii din cadrul proiectului au fost:

Municipalitatea Billère, Franța

Comune di Silvi, Italia

Municipalitatea Vulcan, România

Municipalitatea Gulbene, Letonia

Societatea urbaniștilor polonezi, Divizia Wroclaw, Polonia

Municipalitatea Istiea Aedipsos, Grecia

Institutul Intercultural Timișoara, România

Municipalitatea Saillans, Franța.

Proiectul a început în toamna anului 2016 și a avut o durată de doi ani.