Educație interculturală

BABELTIC – Limbile secundare și noile tehnologii

Scopul proiectului a fost să integreze trei concepte foarte importante în societatea şi educaţia zilelor noastre: noile tehnologii (TIC), învăţarea de limbi secundare şi cultura. Profesorii și alți profesioniști din domeniul educației trebuie să își dezvolte abilități și strategii didactice necesare pentru utilizarea curriculară a noilor tehnologii. Cadrul european de referinţă pentru limbi străine scoate în evidență faptul că o persoană care învață limbi străine își dezvoltă și competența interculturală. De aceea, conținuturile culturale nu trebuie să apară în mod izolat, ci trebuie integrate în situații de comunicare planificate.

Obiective specifice:

 1. Introducerea unor metode inovatoare de lucru în domeniul predării limbilor secundare;
 2. Dotarea profesorilor cu baze didactice pentru utilizarea TIC în predarea limbilor secundare;
 3. Elaborarea de materiale adaptate la caracteristicile elevilor/cursanţilor;
 4. Promovarea dialogului intercultural;
 5. Facilitarea accesului imigranţilor sau al persoanelor cu risc de excluziune socială la noile tehnologii;
 6. Facilitarea învățării unei limbi secundare ca modalitate de a integra dezvoltarea personală, socială și culturală;
 7. Promovarea implementării de proiecte viitoare în parteneriat cu diferite instituții/ organizații implicate în acest proiect.

Parteneri:

 • Institutul Intercultural Timișoara România
 • Centro Educación Permanente CEHEL Spania
 • Learnwell Oy Finlanda ((furnizor de educaţie pentru adulţi privat, oferind în primul rând cursuri de limbi străine)
 • RDIKSD BJC Rīgas Skolēnu pils, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Letonia (furnizor de activităţi de timp liber)
 • Associazione Innovazione e Diffusione per lo Sviluppo Economico ed Ambientale (I.D.E.A.) Italia.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/Segundaslenguas/.