Anunțuri

Atelier cu tema „Cetățeni europeni vulnerabili în mobilitate: dinamici de incluziune și piste de cooperare România-Franța”

În 3 octombrie 2019, delegația interministerială pentru locuire și acces la locuințe din cadrul Guvernului Franței, în cooperare cu Ambasada Franței în România au găzduit la Grande Arche de la Défense din Paris un atelier de lucru în cadrul căruia a fost prezentată metodologia elaborată de IIT la solicitarea Ambasadei Franței în România pentru susținerea parteneriatelor între localități din Franța și din România pentru incluziunea cetățenilor mobili în situație vulnerabilă, cu accent pe cazul persoanelor de etnie romă.

Anunțuri

Lasă un răspuns