Articole revistă

Asociaţia Divers Etica

DiversEtica este înfiinţată la Bucureşti în anul 2007 de către un grup de tineri uniţi în spiritul diversităţii şi al responsabilităţii necesare celor care o promovează: Mihai Buţincu, Liliana Enăchescu, Veronica Dănălache, Mara Crişu, Irina Ciocan şi Adrian Onacă.

Asociaţia are ca scop desfăşurarea unor acţiuni de identificare a nevoilor sociale ale cetăţenilor, analiza şi soluţionarea lor viabilă în vederea permanenţei dreptului la egalitate de şanse. În acest sens, DiversEtica are ca obiective: crearea de alternative educaţionale cu scopul activării resurselor personale în vederea creşterii respectului de sine şi a unei integrări reuşite în activitatea profesională; informare şi formare pentru nediscriminare, responsabilitate socială, etica diversităţii; elaborarea de analize sociale; organizarea dezbaterilor publice în vederea sensibilizarii societăţii în privinţa respectului faţă de diversitate; cultivarea și promovarea tradiţiilor locale, sprijinirea creaţiei şi gândirii inovative în toate domeniile culturale; încurajarea dialogului interconfesional şi a diversităţii religioase; dezvoltarea aptitudinilor de management al diversităţii pentru liderii formali şi informali.

DiversEtica a fost implicate până în prezent într-o serie de proiecte dintre care amintim: International Romani Art Festival ediţia a doua, Timişoara 2007, proiect al Asociaţiei Culturale TURN; Iniţierea în 2008 a unui apel către Primăria Municipiului Bucureşti, la care au aderat cele

mai reprezentative organizaţii de profil din ţară, cu privire la lipsa de accesibilitate a străzilor din Bucureşti pentru persoanele cu disabilităţi, străzi aflate deja în construcţie; Educaţie pro-diversitate (în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Diversităţii şi Egalităţii de Şanse şi Asociaţia Nevo Parudimos din Reşiţa).

DiversEtica anului 2009 are următoarea echipă:

Diana URECHE, Preşedintă de Onoare

Mihai Buţincu, Preşedinte

Aime Lema, Coordonator Departament Migraţie

Andi Păcurar, Coordonator Departament Comunicare Publică

Daniel Vasile, Coordonator Departament Drepturile Omului.