Anunțuri

Apel de înscriere pentru VOLUNTARI

„Cultura democratică, un proiect al comunității”

Locuiţi într-unul din judeţele Alba, Argeș, Buzău, Botoșani, Gorj, Hunedoara, Maramureș sau Vâlcea? Sunteţi cetăţean cu spirit civic, dornic să contribuiţi la dezvoltarea relației dintre cetățeni și instituțiile publice în localitatea dumneavoastră?  Înscrieţi-vă ca voluntar pentru a sprijini demersul de dezvoltare a competențelor pentru cultură democratică[1] ale elevilor de clasa a VII-a.

Cine se poate înscrie ca voluntar?

În fiecare judeţ vom lucra cu un grup de 20 de voluntari. Voluntarii pot fi persoane care activează în orice domenii, cum ar fi:

  • membri ai unor organizații non-guvernamentale;
  • cetățeni cu orice profesie, care doresc să se implice în dezvoltarea comunității lor;
  • profesori de alte discipline decât Educație pentru cetățenie democratică, care doresc să colaboreze cu profesorii care predau această disciplină şi să sprijine elevii și comunitatea lor;
  • studenți și elevi de liceu.

Activităţile se vor desfăşura pe parcursul anilor școlari 2021-2022 și 2022-2023.

Activităţi în care vor fi implicaţi voluntarii:

  • Participarea la un curs de formare în utilizarea metodei Proiect: Cetăţeanul, cu o durată de 5 zile neconsecutive în perioada noiembrie 2021-martie 2022;
  • Sprijinirea elevilor de clasa a VII-a şi a profesorilor de la şcolile participante în proiect în aplicarea metodei la orele săptămânale de educaţie pentru cetăţenie democratică pe o perioadă de 3-4 luni. Numărul de ore necesare pentru voluntariat şi tipul de activităţi pot să varieze, de la sprijin pentru colectarea informaţiilor despre problemele comunităţii, identificarea de specialişti,  însoţirea elevilor la şedinţe ale Consiliului Local etc. Voluntarii se vor implica în proiect pe parcursul a doi ani şcolari.

Estimăm că timpul de implicare a voluntarilor variază între 10 și 30 de ore pe an școlar. Mai multe detalii despre metoda „Proiect: Cetățeanul” puteți citi aici: https://cetateanul.intercultural.ro/despre-metoda/

Dacă doriţi să colaborăm, vă rugăm să completaţi acest formular https://www.surveymonkey.com/r/Z5M395T .

De asemenea, dacă cunoaşteţi alte persoane din județele menționate mai sus, care ar dori să se implice în acest proiect, vă rugăm să le transmiteți acest mesaj.

Mai multe detalii despre program:

Institutul Intercultural Timişoara va sprijini dezvoltarea unor grupuri civice locale de voluntari, care să sprijine școlile din regiunea sau județul lor pentru a implementa metodologia inovativă de educație civică „Proiect: Cetățeanul”. Aceste grupuri vor fi susținute pe o perioadă de 2 ani școlari în cadrul proiectului, și pe perioadă nedeterminată după finalizarea acestuia, ținând cont și de faptul că metoda „Proiect: Cetățeanul” răspunde unor cerințe ale programei de Educație pentru cetățenie democratică.

Pe baza colaborării cu Center for Civic Education din SUA, IIT promovează din 2003 în Romania metoda de educaţie civică „Proiect: Cetăţeanul”, care, în contextul unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei în vigoare din 2004, a fost inclusă şi în programa şcolară de Educaţie pentru cetăţenie democratică pentru clasa a VII-a. Metoda presupune parcurgerea unei serii de opt paşi, eşalonaţi pe o perioadă de 10-14 săptămâni şi se concretizează în realizarea unei propuneri de politică publică pentru soluţionarea unei probleme reale a comunităţii locale, aleasă de elevi. Metoda include, între altele, colectarea de informaţii din diferite surse, inclusiv de la cetăţeni şi autorităţi, elaborarea unui plan de advocacy şi organizarea unui eveniment public de prezentare a propunerii.

Activitatea IIT din ultimii ani cu sute de profesori formaţi în metoda „Proiect: Cetăţeanul” şi consultările sistematice arată ca metoda are un impact semnificativ în dezvoltarea competenţelor civice ale elevilor, însă profesorii necesită sprijin în aplicarea ei, în special în primii 1-2 ani. Începând cu acest an şcolar, pilotăm o nouă variantă a metodei, prin susţinerea adecvată a elevilor de către cetăţeni competenţi şi motivaţi şi colaborarea cu organizaţii ale societăţii civile. Activitățile elevilor sprijiniți de grupurile civice locale, derulate pe perioade de 3-4 luni, se vor concretiza într-o serie de propuneri de politici publice înaintate autorităților locale. În plus, elevii vor participa la consultări cu factori de decizie la nivel local și județean.

Detalii despre metodă sunt disponibile la adresa: https://cetateanul.intercultural.ro/despre-metoda.  Aici : https://www.youtube.com/watch?v=1MYMG3BNHiY&t=128s puteţi să vizionaţi un video realizat de o echipă de elevi din clasa a VII-a de la Școala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” din Timișoara în cadrul Concursului național pentru elevi cu spirit civic, organizat de Institutul Intercultural Timișoara online, în perioada 20-23 mai 2021.

Proiectul „Cultura democratică, un proiect al comunității” este derulat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED) din Râmnicu Sărat și cu Academia pentru Drepturile Omului din Oslo, Norvegia, cu sprijinul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici: https://www.intercultural.ro/cultura-democratica-un-proiect-al-comunitatii/.


[1] Conform Cadrului de Referință al competențelor pentru cultură democratică elaborat de Consiliul Europei și disponibil în limba română la www.ccd.intercultural.ro

Anunțuri