Anunț de participare la procedură competitivă

1111

Anunț de participare la procedură competitivă

Anunțuri

Institutul Intercultural Timişoara cu sediul în str. 16 Decembrie 1989, nr.8, ap.8 cod poștal: 300173, Timişoara, România, CUI: 7033935, email: iit@intercultural.ro, vă invită să participați la procedura de atribuire contractului de achiziții servicii de organizare sesiuni de formare React_RO, care cuprinde: Servicii de cazare, de restaurant şi de conferințe (închiriere sală) la hotel, pentru sesiunea de formare de formatori, proiect React_RO cod CPV 55110000-4 – Cazare la hotel; 55311000-3 – Servicii de restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă; 55120000-7 – Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel;

Obiectivul contractului constă în furnizarea de servicii de cazare și masă, și închiriere sală de curs în vederea organizării a două sesiuni de formare în cadrul proiectului „REACT_RO: resurse educaționale pentru învățarea limbii române și acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) și Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România” finanțat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare.

Durata contractului: de la data semnării până la data de 18.07.2018.

Valoarea estimativă: 75617.32 RON (fără TVA). Criterial aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare va fi prețul cel mai scăzut.

Data limită a depunerii ofertelor: 18.06.2018 ora 13:00, prin poștă sau personal la adresa: 300173, Timişoara, Str. 16 Decembrie 1989, nr.8, ap.8, Jud. Timiş, cu denumirea Achiziții Servicii de organizare sesiuni de formare React_RO.

Documentația achiziției este disponibilă aici: în Wordîn PDF. Nota de estimare este disponibilă aici.

E R A T Ä‚: Documentația corectată este disponibilă aici: în Word şi în PDF.Detalii despre achiziție se pot obține la adresa de email romina.matei@intercultural.ro sau la numărul de telefon 004256498457.

Despre autor

57madmin administrator