Educație interculturală

ACID – Cetăţeni activi pentru dialog intercultural

Scopul acestui proiect a fost să faciliteze organizarea unor grupuri de discuţie despre importanţa dialogului intercultural, în contextul unei Uniuni Europene tot mai interculturale, să exploreze metodologii de lucru originale şi inovatoare, cu potenţial pentru încurajarea participării cetăţenilor şi să stimuleze dialogul dintre cetăţenii Europei şi instituţiile Uniunii Europene.

Grupul ţintă al proiectului ACID a fost constituit din tineri cu vârste între 18 şi 30 de ani, migranţi şi refugiaţi, adulţi şi seniori, politicieni, reprezentanţi ai societăţii civile (ONGuri, asociaţii culturale, sindicate), profesori şi formatori din ţările participante. A fost acordată o atenţie specială implicării unor cetăţeni reprezentativi, din diferite categorii demografice, din domenii profesionale şi sociale variate şi implicării acelor cetăţeni care nu ar fi participat din proprie iniţiativă în proiecte europene.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Organizarea unor grupuri de discuţie cu cetăţeni în toate ţările participante, care să faciliteze interacţiunea activă şi analizarea importanţei dialogului intercultural la nivel european;
  • Colectarea părerilor cetăţenilor cu privire la o provocare europeană extrem de relevantă pentru viitor, şi anume dialogul intercultural într-o Europă multiculturală;
  • Crearea mecanismelor care să permită cetăţenilor europeni să îşi dezvolte competenţele civice şi să îşi formuleze opiniile şi părerile asupra procesului de integrare europeană sub forma unor recomandări pentru factorii de decizie de la nivelul Uniunii Europene;
  • Încurajarea dialogului între cetăţenii europeni şi instituţiile Uniunii Europene, aceştia fiind împuterniciţi să influenţeze politicile UE şi impactul lor şi asigurarea colectării de către decidenţi a feed-back-ului de la cetăţeni.

Principalele activităţi implementate în cadrul proiectului:

  • 3 întâlniri transnaţionale între parteneri pentru coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării proiectului;
  • În fiecare ţară participantă au fost organizate grupuri de discuţie cu cetăţenii, cu o  durată de 2 zile, pe tema importanţei dialogului intercultural în Europa. Acestea au fost moderate şi facilitate prin intermediul unor metode inovatoare, precum „Tehnologia spaţiului deschis” şi „Designul procesului structurat de dialog”, precum şi alte metode propuse de parteneri;
  • Organizarea unui grup de discuţie european cu reprezentanţi din grupurile de discuţie naţionale, cu scopul elaborării unor recomandări finale adresate instituţiilor europene;
  • Un forum on-line, care să faciliteze discuţiile dintre participanţi;
  • Producerea pe DVD a unui film.

Ţările participante la proiect au fost: Cipru, Grecia, Italia, Portugalia şi România. Limba în care s-a lucrat şi s-au purtat discuţiile la nivel european şi în timpul întâlnirilor transnaţionale a fost engleza, însă în cadrul activităţilor de la nivel de ţară s-au folosit limbile naţionale. DVD-ul final a fost disponibil atât în engleză, cât şi în limbile naţionale.

Proiectul s-a desfăşurat între 1 Ianuarie şi 30 Octombrie 2009.

Parteneri

UniTS – Universitatea din Terzo Settore, Italia – Coordonator de proiect – www.uniterzosettore.it

Future Worlds Center, Cipru – http://www.cnti.org.cy

Antigone, Grecia – http://www.antigone.gr

Numena, Portugalia – http://www.numena.org.pt/

Institutul Intercultural Timişoara, România – http://www.intercultural.ro

Pentru mai multe detalii despre proiect accesaţi adresa: http://acid-project.wikifoundry.com.