Diversitate și mass-media

Abordarea miturilor populare. Lucrul cu tinerii ca modalitate de a contracara dezinformarea și distorsionarea faptelor istorice

Scopul acestui proiect este de a carta miturile și distorsionările faptelor istorice care există în rândul tinerilor și de a le deconstrui cu ajutorul unor instrumente de educație civică și istorie. Miturile și distorsiunile susțin stereotipurile, iar în multe cazuri tinerii le acceptă ca adevăruri și nu le contestă. Astfel, devin ținte ale grupurilor care răspândesc mituri pe care tinerii nu pot să le recunoască ca atare. Astfel de comportamente duc la propagarea prejudecăților și stereotipurilor, a discursului instigator la ură și a radicalizării. Inabilitatea de a avea o înțelegere critică a informațiilor devine și mai îngrijorătoare în era internetului deoarece aceste mituri pot ajunge cu ușurință la tineri prin intermediul mediilor sociale.

Partenerii din acest proiect lucrează în domeniul educației civice și istorice și abordează aceste mituri și distorsionări pentru a le deconstrui. Totuși, ne lipsește metodologia pentru a face acest lucru. Prin intermediul acestui proiect, vom ști mai bine care sunt miturile cele mai relevante pentru tineri, ce subiecte să abordăm și astfel vom avea mai mult succes în munca noastră. Ne vom concentra asupra unor mituri din trecut, acoperind teme precum antisemitismul și negarea Holocaustului, discriminarea romilor, propaganda anti-musulmani și xenofobia. Vom lua în considerare mituri ale zilelor noastre și vom discuta despre felul în care societățile noastre folosesc aceleași modele pentru a crea noi „inamici și țapi ispășitori”, cu accent pe propaganda anti-migranți și anti-refugiați. Vom aborda mituri și distorsionări europene comune, dar și mituri și relatări specifice fiecărei țări implicate în proiect.

Obiectivul principal: deconstruind mituri populare și distorsionări ale faptelor istorice, proiectul va contribui la echiparea tinerilor cu instrumente pentru combaterea radicalizării, prejudecăților și stereotipurilor și la scăderea atracției tinerilor europeni față de populism și autoritarism.

Obiective specifice: creșterea capacității partenerilor de a lucra cu tineri pentru a le dezvolta competențele de a face față miturilor populare și distorsionărilor faptelor istorice; combaterea răspândirii știrilor false și a altor modalități de dezinformare online;  contracararea miturilor și distorsionărilor prin relatări bazate pe fapte istorice; un discurs împotriva discriminării, segregării și rasismului; combaterea manipulării și propagandei; dezvoltarea gândirii critice și alfabetizare mediatică; consolidarea democrației și promovarea valorilor europene.

Principalele grupuri țintă sunt partenerii proiectului, lucrători de tineret, profesori, tineri și publicul general. Proiectul este implementat la nivel transnațional deoarece are scopul de a aduce în discuție aspecte comune diferitelor țări europene , atât istoric (discriminarea minorităților, ideea de țap ispășitor și de a da vina pe alții, Holocaust…), cât și contemporan (prejudecăți și stereotipuri, știri false și discursul instigator la ură…).

Rezultate tangibile: Vom produce 5 materiale video de aproximativ 3 minute fiecare, care vor aborda câte un anumit mit sau distorsiune istorică, care apoi va fi deconstruit(ă) cu ajutorul unor surse istorice și metodologii din educația civică și istorie. De asemenea, vom produce un ghid de aproximativ 50 de pagini care va conține: prezentarea și conceptul general al proiectului, cercetarea din cadrul proiectului și o scurtă prezentare a cazurilor specifice fiecărei țări, mituri deconstruite (2 pe țară, 10 în total), descrierea realizării materialelor video și sugestii referitoare la cum pot fi folosite în lucrul cu tinerii, metodele folosite în timpul implementării proiectului (în mobilitatea mixtă și la cursurile de formare), sugestii pentru lucrătorii de tineret și profesori cu privire la cum pot folosi materialele realizate în cadrul proiectului.