Banatul cultural

Metodologie

Implementarea proiectul se face parcurgând mai multe etape ce includ activităţi diverse pentru inventarierea patrimoniului cultural banăţean şi pentru promovarea sa într-un mod cât mai eficient.

 • Etapa 1 – Evaluarea Iniţială: identificarea, selectarea şi evaluarea principalelor elemente (locaţii şi evenimente) din patrimoniul cultural regional, având potenţial turistic.

  Activităţi principale: stabilirea unei liste şi a unei calificări, documentare de birou şi de teren, (incluzând o vizita de studiu în Serbia), evaluarea complexă a obiectivelor de patrimoniu sub formă de fişe, definirea a 3 circuite tematice şi a unuia integrat de turism cultural în regiune.

 • Etapa 2 – Strategia Regională de Turism Cultural: construirea unei strategii pentru valorificarea turistică a patrimoniului cultural regional cu participarea tuturor actorilor publici şi privaţi implicaţi.

  Activităţi principale: identificarea şi pregătirea a 25 actori publici şi privaţi din regiune – asupra metodologiei planificării strategice, elaborarea unei versiuni iniţiale a strategiei de către experţi, analiza, discutarea şi completarea strategiei împreună cu actorii locali; editarea, publicarea şi diseminarea strategiei.

 • Etapa 3 – Campania de Promovare: promovarea celor mai importante atracţii cultural-turistice din regiune cât şi diseminarea rezultatelor în rândul autorităţilor publice, asociaţiilor civile, agenţii de turism, universităţi, mass-media ş.a.m.d.

  Activităţi principale: elaborarea unui ghid şi a unei hărţi cultural-turistice a Banatului, elaborarea unei broşuri calendar cu evenimentele culturale cu potenţial turistic din regiune, publicarea şi diseminarea tuturor publicaţiilor, elaborarea şi publicarea unui portal web multilingv cu conţinut audio-vizual, realizarea unui material fotografic extins şi a unor expoziţii foto-turistice, cu secţiune concurs, producţia şi difuzarea unui pachet video incluzând 3 tipuri de filme de promovare a atracţiilor cultural-turistice din regiune; realizarea şi distribuirea unui DVD multimedia cu toate produsele proiectului; participarea cu un stand la un târg naţional de turism; realizarea unor emisiuni TV şi radio asupra proiectului; diseminarea concluziilor şi rezultatelor proiectului în mass-media locală.

 • Etapa 4 – Circuitul pilot de turism cultural: implementarea practică a unui set de măsuri pentru amenajarea, gestiunea şi promovarea unui circuit cultural-turistic din regiune (incluzând un sector din Serbia).

  Activităţi principale: selectarea finală a circuitului, crearea şi instalarea a 30 de panouri de orientare şi informare turistică, organizarea unor intâlniri cu actorii locali interesaţi asupra dezvoltării circuitului cultural-turistic, elaborarea şi diseminarea unei broşuri asupra circuitului şi a unei pagini web; organizarea unui tur de promovare în lungul său, cu 40 reprezentanţi ai agenţiilor de turism şi mass-media.

 • Etapa 5 – Reţeaua regională de turism cultural: iniţierea unei reţele de actori publici şi privaţi implicaţi în turismul cultural (cu o atenţie specială ghizilor turistici), interesaţi a contribui sau a beneficia într-un fel sau altul la dezvoltarea acestui sector; membrii reţelei vor sprijini evaluarea, implementarea şi actualizarea strategiei regionale şi vor dezbate proiecte viitoare în domeniu.

  Activităţi principale: organizarea unei conferinţe finale a proiectului, cu 70 participanţi, prezentând rezultatele obţinute şi discutând posibilităţile de creare a unei reţele regionale de turism cultural; selectarea a 20 de ghizi de turism din regiune şi organizarea unui curs de perfecţionare profesională a acestora (4 seminarii şi un studiu de teren), lansarea unei liste de discuţii email cu cel puţin 50 membri din regiune.

ue

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

rs