Banatul cultural

Descriere

Proiectul „Dezvoltarea turismului cultural în Banat – o provocare transfrontalieră” îşi propune sa contribuie la valorificarea turistică a patrimoniului cultural material şi imaterial din Banat. Turismul cultural este un element esenţial atât pentru conservarea/protejarea obiectivelor de patrimoniu cât şi pentru dezvoltarea socio-economică şi culturală regională, în context transfrontalier.

Proiectul este gândit în două mari etape. Prima va include evaluarea iniţială şi elaborarea participativă a Strategiei pentru Dezvoltarea Turismului Cultural în Banat. A doua etapă va constitui o contribuţie însemnată la implementarea unui pachet de măsuri prevăzute de această strategie, prin trei activităţi importante: perfecţionarea profesională a ghizilor turistici în domeniul turismului cultural, campania de informare-promovare şi amenajarea unui traseu cultural-turistic pilot.

Toate concluziile şi rezultatele proiectului vor fi promovate atât în mass-media locală cât şi în rândul reprezentanţilor autorităţilor locale şi agenţiilor de turism din districtele sârbeşti. Impactul transfrontalier al proiectului se va concretiza prin schimbul de idei, informaţii şi experienţe între participanţii la acţiunile propuse, dar şi prin includerea unor obiective din Serbia în cele 4 trasee identificate şi promovate. Mai mult, proiectul va fi replicat pe partea sârbă a graniţei de către partenerii noştri sârbi, cu sprijinul partenerilor români.

Obiectivele proiectului

 • identificarea şi evaluarea principalelor obiective de patrimoniu cultural cu potenţial turistic din regiunea Banatului;
 • dezvoltarea unui proces de planificare strategică pentru valorificarea turistică a patrimoniului cultural, într-o abordare participativă regională;
 • promovarea principalelor atracţii cultural-turistice ale regiunii Banatului;
 • contribuţia la amenajarea unui circuit pilot reprezentativ de turism cultural în regiune;
 • iniţierea unei reţele regionale de turism cultural, implicând actori publici şi privaţi interesaţi.

Rezultatele proiectului

 • un inventar al celor mai reprezentative 50 de obiective ale patrimoniului cultural cu potenţial turistic;
 • definirea a 4 circuite turistice în regiune, incluzând componente din districtele sârbeşti învecinate;
 • elaborarea unei strategii regionale într-o maniera participativă, facilitând dezvoltarea turismului cultural şi angajând numeroşi actori publici şi privaţi; strategia va constitui punctul de plecare pentru alte iniţiative regionale în domeniu;
 • un pachet divers de materiale multimedia de promovare a turismului cultural banăţean – produse şi distribuite. Pachetul va include în principal o serie de publicaţii, filme, expoziţii foto, DVD multimedia, portal web şi participare la un târg naţional de turism. Acestea vor determina şi o îmbunătăţire în vizibilitate a patrimoniului cultural, şi a imaginii de ansamblu a regiunii Banatului, în paralel cu conştientizarea comunităţilor locale asupra oportunităţilor oferite de turismul cultural – atât ca beneficiari cât şi ca simpli turişti;
 • creşterea interesului instituţiilor de gestiune a patrimoniului cultural (precum muzee, case memoriale, situri istorice, biserici vechi, etc.), de a dezvolta parteneriate cu operatori turistici şi autorităţi locale, pentru integrarea obiectivelor de patrimoniu în ofertele turistice, cu beneficii reciproce;
 • 20 ghizi de turism din regiune vor avea ocazia de a urma un curs de perfecţionare în domeniul turismului cultural, cu focus pe atracţiile regiunii Banat (cele 4 trasee identificate);

Includerea regiunii Banat în destinaţiile mai multor tur-operatori şi creşterea numărului de turişti ce intră în contact cu patrimoniul cultural banăţean, cu un direct impact educaţional.

ue

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

rs