Banatul cultural

Denumire actuală

Biserica Romano-Catolică Sfîntă Treime din Vinga

Cod de monument istoric (dacă este cazul)

AR-II-m-B-00659

Localizare, judeţ, localitate, stradă, cod poştal

judeţ Arad Comuna Vinga; sat Vinga; nr.87

Destinaţie actuală

Lăcaş de cult Romano-Catolic

Datare (exactă, perioada, interval de date)

Aspecte materiale

construită între anii 1890-1892 de către comunitatea bulgară din Vinga.

Aspecte imateriale

La 12 iunie 1892 are loc sfinţirea, primind hramul Sfînta Treime

Proprietar actual

Episcopia Romano-Catolică Timişoara

Autori, proiectanţi şi executanţi

- plan conceput de Eduard Reiter din Viena

- lucrările sunt conduse de inginerii Antony Toma şi Hostalek Carol

Istoric – evoluţia construcţiilor, evoluţia tehnologiei

Aspecte materiale

- prin toamna anului 1741 se stabilesc cca. 125 de familii de bulgari;

În 1749 îşi construiesc o mînăstire şi o biserica. În timp, după aproximativ un secol şi jumătate colonia de bulgari numără cca.5000 de suflete, iar biserica a devenit neîncăpătoare. La 30 iunie1890 încep lucrările la construirea bisericii care exista azi. Se spune că localnicii din Vinga au contribuit benevol la pregătirea materialelor şi s-au adunat fonduri timp de 10 ani. Pentru ridicarea construcţiei au trudit zilnic 15-45 meseriaşi şi 50-150 credincioşi voluntari.

La 14 august 1891 clădirea este acoperită, iar după alte 10 luni este finalizată. În timpul primului război mondial 4 dintre clopote au fost cedate în interes militar. Se rămîne cu primul clopot ce datează din 1976 şi cîntăreşte 330 de kg. Mai tîrziu se vor pune 2 clopote mai mici.

Aspecte imateriale

Odată cu sărbătorirea a 100 de ani de la inaugurare, biserica este declarată monument istoric.

Componente tehnice

Fundaţia este ridicată de la o adîncime de 6 metri.

- cărămidă s-a prelucrat manual, cca.3.000.000 de bucăţi, arse în cuptoare la marginea comunei.

- în turnul din dreapta se instalează 3 clopote din fosta biserica şi încă 2 sunt aduse de la Timişoara.

Componente arhitecturale

- clădirea impresionează prin măreţie avînd suprafaţa totala de1400 metri pătraţi, lungimea de 62 de metri iar lăţimea de 32 metri

- construcţia a fost realizată în stil neogotic.

- planul este în forma unei cruci duble.

- înălţimea turnurilor este de 65 de metri, înălţimea navei centrale este de 36 de metri.

Decoraţii speciale

Interiorul este deosebit de frumos; aici găsim 9 altare, la rîndul lor împodobite cu 43 de statui de lemn. Toate acestea sunt executate de către sculptorul tirolez Rungaldier Iosif.

– altarul principal reprezintă „Sf.Treime”;

- celelalte altare (cele secundare) sunt: altarul „Sf.Anton”; altarul „Sfintei Cruci”; altarul „Sf.Iosif”; altarul „Maicii Domnului”; altarul „Sf. Petru”; altarul „Sf.Mihai”; altarul „Inimii Lui Isus”;

- geamurile şi vitraliile sunt confecţionate de către Ioan Kriszter din Budapesta.

Inscripţii

„ Ad Moream Dei Gloriam” adică „Întru Preamărirea Lui Dumnezeu”, stă scris pe bolta bisericii. În stînga altarului se află însemnul privilegiilor acordate comunei de către Maria Tereza pe care scrie „Sigillum civitas privilegiatae Theresiopoliensisa”.

Mobilier dedicat

- cele două candelabre din lemn sunt donate de sculptorul Rugaldier Iosif. – baptisteriul realizat din marmură şi lemn l-a donat episcopul Alexandru Dessewffy. – băncile făcute din lemn de esenţă tare, 52 de bucăţi sunt aduse din Segedin. – tîmplăria celor 4 confesionale şi 22 de uşi au fost lucrate la Vinga de Eckel Francisc. – orga (pneumatică) este opera lui Lipot Wegenstein, montată în 1914, are 30 de registre şi 1800 de tuburi.

- mobilierul este adus din regiunea Tirol din Austria.

Stare de conservare

Starea de conservare este bună datorită reparaţiilor făcute.

Lucrări de reparaţii şi consolidări efectuate

În urma unei furtuni din anul 1919, din motive de siguranţa se demontează turnurile care apoi, în 1929 sunt refăcute însă cu 3 metri mai scurte. Tot atunci biserica a fost retencuită pe exterior şi stropită cu un colorant asemănător cimentului.

- în anul următor se schimbă acoperişul;

- în anul 1967 biserica este reparată în interior;

- între 1988-1889 se fac din nou reparaţii.

Actuale

Alte observaţii relevante

Comuna Vinga este atestată din anul 1212. Este situată în partea de sud a Jud. Arad la graniţa cu jud.Timiş pe DN 69, la o distanţă de 33 de km de Timişoara. La marginea comunei se află un camping cu căsuţe.

Planuri istorice, actuale, de încadrare în teritoriu, de arhitectură, tehnice, etc. -

Se găsesc ataşate fişei

Referinţe – Bibliografie, hărţi, imagini, surse cinematografice, surse orale

Arhiva Diecezana Romano – Catolică Timişoara,

Autorul fişei – numele şi calitatea acestuia

Adriana Aciu - expert

Data completării

12-01-2008
ue

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

rs