Banatul cultural

Denumire actuală

Aspecte materiale

Sinagoga din Cetate

Aspecte imateriale

Se gaseste in „Judenhof” – patrulaterul evreesc din Cetate

Denumiri anterioare

Sinagoga Nouă

Localizare, judeţ, localitate, stradă, cod poştal

Str. Mărăşeşti nr. 10 Timişoara, jud. Timiş

Destinaţie actuală

Aspecte materiale

Proiect de reamenajere în sală de concert

Aspecte imateriale

„Patrulaterul evreesc” (Judenhof) era un mic ansamblu urban cu case de locuit grupate pe două străzi perpendiculare cuprinzând între ele o curte. În acest patrulater a fost ridicat un prim monument de sec. XVIII, înlocuit ulterior cu actualul monument.

Destinaţie iniţială

Sinagogă neologă

Datare (exactă, perioada, interval de date)

1863-1864

Proprietar actual

Comunitatea izraelită din Timişoara

Proprietari anteriori

Acelaşi

Autori, proiectanţi şi executanţi

Arh. Carol Selman

Descriere

Clădirea se integrează frontului străzii prin faţada cu două turnuri masive, dar se detaşează de clădirile vecine prin spaţii libere devenite grădini. Construcţia este alcătuită dintr-un vestibul (puliş) adăpostind lateral cele două case ale scărilor de acces ce conduc la lojele rezervate femeilor şi la turnuri. Încăperea principală (heikal), rezervată bărbaţilor, este mare, dreptunghiulară, acoperită cu o cupolă pe pandantive, racordată la spaţiu prin patru arce adânci. Balcoanele rezervate femeilor sau pentru orgă se sprijină pe stâlpi de fontă. Central se află Chivotul adăpostind Sulurile Sfinte.

Componente tehnice

Faţadă din asize de cărămidă alternând cu ceramică smălţuită.

Componente arhitecturale

Planul este dreptunghiular cu cupolă şi arce, având un vestibul şi două turnuri la vest.

Componente artistice

Decoraţia interioară este pictată cu motive geometrice în special pe cupolă şi arce şi completata cu stucatură pictată sau aurită. Se regăsesc ecouri ale unui stil „maur” în decoraţiile multiple, coexistând cu un fel de ecelctism central-european.

Decoraţii speciale

Corpuri de iluminat metalice din forme variabile

Mobilier dedicat

Întreg spaţiul parterului are bănci din lemn sculptate, la etaj sunt fotolii capitonate cu numele deţinătoarelor.

Stare de conservare

Clădirea este degradată de timp şi de nefolosinţă

Proiecte existente – stadiul derularii

Proiect de restaurare şi amenajare în sală de concerte

Imagini – localizarea exactă a acestora

Referinţe – Bibliografie, harti, imagini, surse cinematografice, surse orale

Bibliografie, harti, imagini, surse cinematografice, surse orale. Streja, Aristide – Schwarz, Lucian Sinagogi din România, Hasefer, Bucureşti, 1996.

Autorul fişei – numele şi calitatea acestuia

Conf. Univ. dr. Ileana Pintilie Teleagă, cercetător

Data completării

19. 12. 2007
ue

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

rs