Banatul cultural

Denumire actuală

Biserica romano-catolică a salvatorienilor, azi biserica parohială în Elisabetin.

Localizare, judeţ, localitate, stradă, cod poştal

Piaţa Bălcescu, Timişoara, jud. Timiş

Destinaţie actuală

Biserica parohială în cartierul Elisabetin.

Destinaţie iniţială

Biserica romano-catolică şi mănăstirea salvatorienilor

Datare (exactă, perioada, interval de date)

Construită în mai multe etape începând cu 1912, lucrările sunt terminate după război, în 1919.

Proprietar actual

Comunitatea romano-catolică, cartierul Elisabetin.

Proprietari anteriori

Călugării salvatorieni.

Autori, proiectanţi şi executanţi

Arh. Karl Salkovits, constructori Albert Schmidt şi Johann Bagyansky.

Descriere

Biserica romano-catolică, de mari dimensiuni, construită în stil neogotic, a devenit un important cap de perspectiva şi reper pentru oraş datorită turnurilor sale înalte şi ascuţite.

Componente arhitecturale

Biserica este construită în stil neogotic. De plan basilical, cu o navă principală şi două nave laterale, biserica este simplă în interior, cu ferestre largi, cu spaţii ample boltite, punctate regulat de stâlpii fasciculaţi având colonete angajate.

Componente artistice

Decoraţia în exterior este sobră, marcată de ferestre bi şi trigeminate, situate pe cele două turnuri înalte, prismatice. În interior bazilica este decorată cu altare pictate.

Mobilier dedicat

Întreg spaţiul parterului are bănci din lemn.

Stare de conservare

Clădirea este în stare de folosire.

Referinţe – Bibliografie, hărţi, imagini, surse cinematografice, surse orale

Opris, Mihai Timişoara. Mica monografie urbanistică, Editura tehnica, Bucureşti, 1987.

Autorul fişei – numele şi calitatea acestuia

Conf. Univ. dr. Ileana Pintilie Teleaga,cercetător

Data completării

10.02.2008
ue

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

rs