Banatul cultural

Denumire actuală

Biserica parohială romano-catolică din Fabric

Denumiri anterioare

Biserica „Millenium”, construită în cinstea comemorărilor comunităţii maghiare de la 1896. A fost construită pentru cinstirea a 1.000 de ani de la stabilirea ungurilor în Câmpia Panoniei (de aici numele de Millenium )

Localizare, judeţ, localitate, stradă, cod poştal

Piaţa Romanilor, Timişoara, jud. Timiş

Destinaţie iniţială

Biserica parohială romano-catolică „noua”

Datare (exactă, perioada, interval de date)

Piatra de temelie: 1896, construită 1896-1901

Proprietar actual

Comunitatea romano-catolică, cartierul Fabric

Proprietari anteriori

Acelaşi

Autori, proiectanţi şi executanţi

Arh. Lajos Ybl, constructor Josef Kremer senior.

Descriere

Biserica romano-catolică este de mari dimensiuni, construită în stil neoromanic şi este alcatuită dintr-un exonartex, o navă centrală amplă şi două nave laterale, mai scunde, vizibile din exterior. Nava este intersectată de un transept scurt, cu o cupolă peste careu. În axul central se află corul poligonal. Biserica se află plasată într-o piaţetă construită special pentru a o pune în valoare. Biserica are două turnuri cu o înălţime de 65 de metri, cupola centrală având 45 de metri înălţime. Capacitatea lăcaşului este de până la 3.000 de persoane. Marele clopot are o greutate de 2.420 de kilograme. Este dotată cu o orgă fabricată de meşterul Leopold Wegenstein şi donată de episcopul Alexander Dessewffy.

Componente arhitecturale

Construită în stil eclectic, biserica recrează, din punct de vedere arhitectonic, atmosfera unei bazilici romanice în stil germanic (în stilul celor din Trier, Speyer etc). Faţada este bine articulată, dominată de două turnuri masive, de formă prismatică, cuprinzând la mijloc faţada propriu-zisă, organizată în registre orizontale succesive: portalul principal, rozeta şi frontonul triunghiular deasupra.

Componente artistice

Decoraţia în exterior este sobră, ritmând masivitatea zidurilor prin şirurile de lesene, ferestrele bigeminate, portalul având retrageri succesive. În interior bazilica este pictată în stil neoromanic cu motive geometrice, în special în zona superioară, pe arce şi pe bolţi.

Decoraţii speciale

Pictura altarului este realizată de György Vastagh.

Mobilier dedicat

Întreg spaţiul parterului are bănci din lemn sculptate.

Stare de conservare

Clădirea este în stare de folosire.

Istorice

Actuale

Referinţe – Bibliografie, hărţi, imagini, surse cinematografice, surse orale

.Opris, Mihai Timişoara. Mica monografie urbanistică, Editura tehnica, Bucureşti, 1987.

- http://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Millenium

Autorul fişei – numele şi calitatea acestuia

Conf. Univ. dr. Ileana Pintilie Teleaga, cercetător

Data completării

10.02.2008
ue

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Raspunderea privind corectitudinea si coerenta informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, ca si pentru informatii detaliate privind statutul de membru al Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

rs