Institutul Intercultural Timisoara


Stiri IIT prin RSSStiri IIT prin RSS
  Start | Despre noi | | Proiecte | Agenda | Resurse pentru profesori | Echipa | Contact
---------------------------------------------
Educație interculturală
---------------------------------------------
Relații interculturale
---------------------------------------------
Cetățenie democratică
---------------------------------------------
Tineret
---------------------------------------------
Cultură
---------------------------------------------
Cercetare
---------------------------------------------
Cooperare transfrontalieră
---------------------------------------------
Servicii
---------------------------------------------

Cauta

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,
300173 Timisoara
Romania
Tel/fax:
+ (40) 256 498457
iit@intercultural.ro
Proiecte
Mediatori migranți pentru oraşe interculturale Mediatori migranți pentru oraşe interculturale
În perioada 3 august 2015 - 2 august 2016 Institutul Intercultural Timişoara a implementat proiectul  „Mediatori migranți pentru oraşe interculturale", finanțat prin programul Erasmus+, număr de referință 2015-1-RO01-KA104-014812.

Proiectul şi-a propus să dezvolte competențele legate de medierea interculturală în rândul a 20 persoane implicate în integrarea migranților în România, cu accent pe membrii rețelei de mediatori interculturali din România şi a echipei de formatori interculturali a IIT.
Activitățile principale ale proiectului au fost:
- un curs de cinci zile în mediere interculturală susținut de organizația Trama di Terre din Imola, BO, Italia, pentru 14 mediatori interculturali şi 6 formatori în educația adulților din România.
- cinci evenimente de diseminare în Constanța, Timişoara, Cluj-napoca, Bucureşti şi Iaşi, în cadrul cărora au fost promovate rezultatele proiectului şi au fost discutate politici locale privite printr-o lentilă interculturală.

Cele mai importante rezultate ale proiectului au fost dezvoltarea competențelor mediatorilor interculturali şi ale formatorilor participanți la cursul de mediere interculturală, competențe legate de:
- Lucrul în echipe multiculturale - ascultare activă, empatie, toleranță la ambiguitate,
depăşirea barierelor de limbă, capacitatea de a schimba perspectiva
- Realizarea unui plan de acțune - stabilirea obiectivelor, identificarea resurselor,
planificarea timpului, a bugetului, metodologie
- Cunoştințe despre specificul medierii sociale şi interculturale din Italia
- Atitudini pozitive legate de ocupația de mediator intercultural/formator - inspirație şi entuziasm
- Comunicarea într-o limbă străină (în timpul mobilității s-a comunicat în italiană,
franceză, engleză, arabă, română)
- Comunicarea în limba maternă (structura discursului, vorbit în public)
- E-learning - utilizarea platformei Moodle
- Buna capacitate de a organiza sarcinile din timpul mobilității: managementul relației
cu ceilalți membri ai grupului, managementul stresului, al timpului, al bugetului.
- Abilități de comunicare
- Managementul diversității culturale
- Awareness cultural
- Sensibilitate interculturală
- Învățarea învățării.

În cadrul proiectului, prin evenimentele de diseminare locale organizate de mediatori şi formatori, s-a prezentat programul Erasmus+ şi programul Oraşe interculturale al Consiliului Europei, care promovează valorificarea diversității şi dezvoltarea de politici publice interculturale, cu atenție la nevoile tuturor grupurilor din societate. Au fost stimulate discuții despre politicile publice din România privind migranții, au fost consolidate rețelele locale de colaboratori ale participanților în proiect şi în acelaşi timp au fost create premisele pentru procese de mediere interculturală de bună calitate.
< inapoi
Feb 2020 Martie 2020 Apr 2020
D
L
M
M
J
V
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
 


 
Copyright © 2018 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.