Institutul Intercultural Timisoara


Stiri IIT prin RSSStiri IIT prin RSS
  Start | Despre noi | | Proiecte | Agenda | Resurse pentru profesori | Echipa | Contact
---------------------------------------------
Educație interculturală
---------------------------------------------
Relații interculturale
---------------------------------------------
Cetățenie democratică
---------------------------------------------
Tineret
---------------------------------------------
Cultură
---------------------------------------------
Cercetare
---------------------------------------------
Cooperare transfrontalieră
---------------------------------------------
Servicii
---------------------------------------------

Cauta

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,
300173 Timisoara
Romania
Tel/fax:
+ (40) 256 498457
iit@intercultural.ro
Proiecte
Proiect: Cetățeanul Proiect: Cetățeanul

IIT este partenerul din România al rețelei CIVITAS, o rețea internațională de educație civică inițiată de Center for Civic Education din SUA care reuneşte profesionişti în domeniul educației, organizații ale societății civile, instituții de învățământ şi agenții guvernamentale pentru a elabora materiale educaționale de calitate şi pentru a furniza cursuri de formare pentru profesori din aproape toată lumea.

Proiect: Cetățeanul este o metodologie inovativă pentru predarea educației civice în învățământul gimnazial iar în România a fost adaptată pentru clasa a VII-a (elevi de 13-14 ani) şi este implementată în cadrul unui parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului, pe baza unui protocol de colaborare încheiat în 2004.

Metoda Proiect: Cetățeanul este structurată ca un proces care urmează opt paşi clari şi se bazează pe studierea de către elevi a unei probleme a comunității locale ce presupune o politică publică. Elevii care utilizează această metodă sunt puși în situația de a interacționa cu instituții publice locale și cu reprezentanți ai acestora, cu funcționari publici sau aleși locali, precum și cu alte structuri publice și ale societății civile din comunitatea lor, dobândind astfel competențe în domeniul cetățeniei democratice:

-             Cunoştințe legate de responsabilitățile şi funcționarea instituțiilor publice, legate de legi, proceduri şi procese de luare a deciziilor

-             Cunoştințe despre şi înțelegere critică a rolului cetățenilor într-o democrație

-             Atitudini pozitive legate de participarea civică, lucrul în echipă şi dialogul constructiv

-             Abilități legate de colectarea, procesarea şi interpretarea informațiilor, luarea deciziilor, cooperare, managementul conflictelor, oratorie, comunicare, organizare etc.

La sfârşitul anului 2004, Institutul Intercultural Timişoara a inițiat crearea unei rețele naționale de coordonatori la nivel de județ. Cursul de formare a fost acreditat în parteneriat cu Casele Corpului Didactic din județele Timiş, Arad, Caraş-Severin, Bihor, Sălaj, Satu-Mare, Cluj, Maramureş, Bistrița-Năsăud, Mureş, Alba, Harghita, Iaşi, Botoşani, Suceava, Braşov, Vaslui, Neamț, Galați, Constanța şi în Bucureşti.

Din anul 2010 IIT a oferit cursuri de formare online pentru profesori cu un nivel avansat de competențe privind utilizarea metodei Proiect: Cetățeanul, pe o platformă Moodle dedicată.

La finalul anului 2012 finanțarea programului CIVITAS a încetat. În aceste condiții, IIT a reuşit să susțină continuarea activităților pentru anul şcolar 2012-2013, să păstreze ulterior contactul cu unele dintre Casele Corpului Didactic, care au menținut cursul Proiect: Cetățeanul în oferta lor de formare, şi să susțină formatorii în continuarea activității lor.

În anul 2016, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, a fost realizat un studiu de impact, furnizând o evaluare a impactului celor 10 ani de activitate și a potențialului actual al programului și dezvoltând un plan strategic pentru următorii cinci ani, printr-un proces de consultare cu actori cheie la nivel local și național. Proiectul a avut o structură bazată pe metodologia GROW, progresând spre atingerea scopului de a concepe un program de educație civică eficace și sustenabil bazat pe metodologia Proiectului Cetățeanul printr-o analiză a realității curente, identificarea oportunităților oferite de această metodologie, a obstacolelor care pot apărea în calea implementării sale și a opțiunilor de dezvoltare ulterioară.

Rezultatele cercetării au confirmat că Proiect: Cetățeanul continuă să fie implementat în câteva județe, mai ales acolo unde CCD-urile au acreditare pe program, dar şi că el nu se mai implementează în multe dintre județele unde fusese derulat cu succes, din cauza lipsei de coordonare locală, a expirării perioadei de acreditare sau a faptului că din diferite motive coordonatorii județeni nu au putut continua programul fără o susținere externă explicită. Cercetarea a mai adus în lumină nevoia de revizuire a metodologiei şi de susținere a profesorilor prin ghiduri şi o platformă online, precum şi nevoia unei abordări de jos în sus în procesul de susținere a actorilor relevanți pentru utilizarea metodei pe scară largă în România.

Din anul 2017, programul continuă, cu Romanian-American Foundation ca partener strategic pe termen lung. Pe baza rezultatelor cercetării anterioare şi pe baza noii abordări strategice elaborate, prima parte a programului (care se derulează în perioada februarie 2017 – iulie 2018) se concentrează asupra următoarelor linii principale de acțiune:

·        Elaborarea şi revizuirea metodologiei Proiect: Cetățeanul şi a instrumentelor de lucru (inclusiv platformă online, ghid pentru elevi şi ghid pentru profesori, precum şi materiale-suport)

·       Implementarea programului la nivel local în județele Timiş, Arad, Ilfov şi în Bucureşti (cursuri de formare pentru profesori, aplicarea metodei la clasă, susținere şi monitorizare a profesorilor după cursul de formare).

Ghidul pentru elevi şi Ghidul pentru profesori vor fi disponibile în scurt timp pentru elevii şi profesorii care aplică metoda.
Versiunea anterioară a ghidului pentru elevi este disponibilă aici.

Platforma online a programului este accesibilă la adresa www.cetateanul.intercultural.ro.

Facebook: https://www.facebook.com/cetateanulintercultural.< inapoi
Feb 2020 Martie 2020 Apr 2020
D
L
M
M
J
V
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
 


 
Copyright © 2018 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.