Institutul Intercultural Timisoara


Stiri IIT prin RSSStiri IIT prin RSS
  Start | Despre noi | | Proiecte | Agenda | Resurse pentru profesori | Cursuri | Echipa | Contact
---------------------------------------------
Educație interculturală
---------------------------------------------
Relații interculturale
---------------------------------------------
Cetățenie democratică
---------------------------------------------
Tineret
---------------------------------------------
Cultură
---------------------------------------------
Cercetare
---------------------------------------------
Cooperare transfrontalieră
---------------------------------------------
Servicii
---------------------------------------------

Cauta

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,
300173 Timisoara
Romania
Tel/fax:
+ (40) 256 498457
iit@intercultural.ro
Proiecte

Proiectul Cetățeanul

Scopul acestui proiect este promovarea metodologiei Proiectul Cetățeanul în sistemul de educație românesc. Proiectul Cetăţeanul este o metodă inovativă de predare a educaţiei civice în învățământul gimnazial, elaborată în Statele Unite ale Americii de Centrul de Educație Civică. În România, metodologia a fost adaptată pentru clasa a VII-ea (elevi de 13-14 ani) și este implementată în cadrul unui parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, pe baza unui protocol de colaborare încheiat în 2004.

Citește mai departe

InterMuse-educația interculturală prin intermediul muzeelor
Beneficiarii proiectului au fost elevii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani. Proiectul a avut ca grup țintă profesorii acestor elevi, cât și reprezentanții muzeelor interesate de parteneriatele cu școlile implicate. Acest grup a fost susținut de către experți și traineri din partea organizațiilor partenere.

Citește mai departe 

Belieforma- o abordare panoramică asupra religiei și credinței
În contextul provocărilor actuale privind coeziunea socială; provocări generate de diversitatea religioasă și a diverselor sisteme de credințe, proiectul Belieforma are ca scop oferirea unei alternative educative pentru a ajunge la înțelegere, acceptare și respect mutual.

Citește mai departe 

Parteneriat european pentru școli mai sigure prin educația pentru cetățenie democratică
Scopul proiectului a fost de explora modalitățile prin care Carta europeană ar putea servi ca instrument de stimulare al unui mediu pașnic în școli, prin reducerea comportamentelor anti-sociale și violente. Participarea și implicarea directă din partea elevilor a fost esențială în atingerea acestui țel.

Citește mai departe 

O punte de legătură între adulți: un loc de întâlnire interculturală. Un spațiu de reflectare asupra imigrației, învățarea de o viață, și predarea unei limbi străine la nivel
Proiectul este o inițiativă ferm axată pe integrarea imigranților care decid să locuiască și să lucreze în țara noastră. În consecință, trebuie planificate și programate o serie de acțiuni precise și concrete în diferite domenii ale integrării sociale ale imigranților. Aceste domenii intrând în aria noastră de competență, în concordanță cu politicile naționale și politicile UE.

Citește mai departe 

Cetățeni activi pentru dialog intercultural
Proiectul CADI, prin metodologia sa, va avea efect asupra modului în care valorile cetățenilor Europei sunt comunicate și exprimate. Empowerment-ul cetățenilor în domeniul comunicării interculturale și punerea în aplicare a atitudinilor interculturale, va contribui la dezvoltarea aptitudinilor care pot facilita cetățenia activă. Cetățenii activi sunt mai atenți și conștienți de impactul politicilor la nivel regional, național și European, astfel pot contribui la îmbunătățirea acestor decizii.

Citește mai departe 

EDICC: Diplomă Europeană în Competențe Interculturale
Rezultatul proiectului a fost cursul adresat celor interesați de dezvoltarea competențelor interculturale pentru a putea face față societății Europene, care devine din ce în ce mai multiculturală și multilingvistică.

Citește mai departe 

Limbile străine și noile tehnologii

Proiectul încearcă să integreze trei concepte importante din societate și educație: Tehnologii noi (Tics), Învățarea unei noi limbi străine și Cultura.În Învățarea unei noi limbi străine s-a observat că Tics a ajutat, în ultimii ani, la dezvoltarea unei noi metodologii de comunicare. Intenționăm să folosim, să învățăm și să profităm de aceste informatici moderne în folosul procesului de predare-învățare a unei limbi străine și de pregătire a unor materiale noi. Profesorii și educatorii trebuie să fie capabili să dezvolte câteva abilități și strategii didactice necesare folosirii curriculum-ului a Tics.

Citește mai departe 


Sunt Rom

Obiective:

  • de a genera participarea politică a romilor;
  • de a crește nivelul de conștientizare a atitudinilor rasiste violente și discriminatorii împotriva romilor;
  • de a lupta împotriva discriminării a copiilor romi în ceea ce privește educația.


Citește mai departe  

Bunăstarea Tinerilor și Accesul pe Piața Forței de Muncă
Obiectivul proiectului este de a încuraja transferul de bune practici și schimbul de experiență în ceea ce privește lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor.

Citește mai departe 

Integrarea şi coeziunea socială pentru resortisanţii ţărilor terţe
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea unui mecanism de consultare cu cetățenii țărilor terțe, pentru a asigura comunicarea eficientă și constantă între autoritățile locale și naționale, societatea civilă locală și cetățenii statelor non-UE cu permis de ședere în România.

Citește mai departe

Migrant în România

Obiectivul general al acestui proiect a fost dezvoltarea unui mecanism de consultare cu cetățeni ai țărilor terțe inițiat în proiectul Integrare Socială și Coeziune (pentru cetățenii țărilor terțe). În același timp, s-a putut asigura implicarea societății civile și deschidere către publicul mai larg, contribuind la îmbunătățirea comunicării între autoritățile locale și naționale care prezintă competențe în managementul fenomenelor de migrație. Proiectul s-a derulat în Timișoara, Iași, Constanța, Cluj-Napoca și București, având ca grup țintă migranții din afara zonei UE cu permis de ședere în România.

Citește mai departe


România Interculturală
Scopul proiectului a fost dezvoltarea mecanismelor de consultare ale comunităților străine cu autoritățile publice și societatea civilă. Prin varietatea consultărilor, training-urilor și metodelor informative folosite în cadrul proiectului, am dorit să contribuim la crearea unui mediu intercultural, unul propice în mijlocul populației românești în ceea ce privește migrația, menit să faciliteze integrarea și coeziunea socială.

Citește mai departe

Limba Română-oportunitatea pentru orientarea socială și culturală

Obiective:

  • elaborarea unei metodologii moderne de predare a limbii Române, introducere și orientare culturală, luând în considerare caracteristicile și nevoile grupului țintă (adulți din țările lumii a treia cu reședința în România);

  • producerea unui pachet clasic și multimedia de materiale didactice;

  • dezvoltarea competențelor vorbirii limbii române;

  • creșterea nivelului de cunoaștere al spațiului socio-cultural Românesc;

Citește mai departe


Proiectul „Poli culturali” - Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională.

Institutul Intercultural Timişoara, în calitate de partener lider, împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, Primăria Orașului Zrenianin, Primăria Orașului Panciova şi Parlamentul Civic Orașul Liber Vârșeț, coordonează implementarea acestui proiect transfrontalier în perioada iunie 2013-octombrie 2014.

Citește mai departe

Acționează!
Proiectul „Acţionează!" este un proiect al Institutului Intercultural Timişoara, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Timiș şi Asociaţia Casa Plai (prin centrul cultural Ambasada) şi co-finanţat de Primăria Municipiului Timişoara și Consiliul Local Timișoara.

Proiectul îşi propune să realizeze un turneu în 10 licee Timişorene cu spectacolul de teatru forum "Nu mă atinge!", spectacol realizat în cadrul proiectului „Isolat" implementat în parteneriat cu Théâtre de l'Opprimé din Paris şi care provoacă o dezbatere despre violenţă şi discriminare în şcoală. În fiecare liceu partener în proiect se va desfășura, pe lângă forum, și un atelier demonstrativ de teatru forum pentru elevi şi profesori. După cele 10 spectacole şi 10 ateliere, va fi creat un grup de elevi și profesori interesați de teatru forum, care va construi un nou spectacol de teatru forum. Acest nou spectacol va fi prezentat la finalul lunii noiembrie la centrul cultural Ambasada.

Teatrul forum este o tehnică de teatru interactiv care invită publicul să își dezvolte și exprime propriile idei pentru a soluționa conflictele ce sunt propuse în scenă. Particularitatea Teatrului Forum este că elimină „al patrulea perete" ce desparte audiența de scenă transformând astfel spectatorul pasiv în spect-actor ca subiect activ al spectacolului, în încercarea de a depăși barierele dintre cel care comunică și cel care primește mesajul. Din această perspectivă, rolul publicului este fundamental: el este invitat să participe activ în evenimentul scenic, transformându-l cu propriile sale idei și propuneri. O dată, de două ori, de zece ori protagoniști și antagoniști, actorii și publicul împreună caută alternative la inevitabilul conflictului inițial.

Curcubeul dorinței / Rainbow of desire

„Curcubeul dorinței" este o aprofundare a metodei Teatru forum și cuprinde o serie de tehnici care transpun probleme individuale în colectiv, ajutând la o mai bună înțelegere a relațiilor dintre protagonist și antagonist într-o situație conflictuală. Aceste tehnici explorează emoțiile individuale pentru a le confrunta, ca sursă de creare a personajului. Ele permit clarificarea unor situații complexe, a unor relații dificile sau a unor dorințe contradictorii.

În perioada octombrie 2017 - septembrie 2018 Institutul Intercultural Timișoara derulează proiectul „Curcubeul dorinței", co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Proiectul își propune să dezvolte competențele de a utiliza metoda Curcubeul dorinței în rândul unui grup de persoane familiarizate cu metoda Teatru forum, care vor continua să aplice aceste două metode în lucrul cu adulții, prin crearea unor contexte de învățare non-formală în Timișoara în 2018.


Apel:
În cadrul proiectului „Curcubeul dorinței" se caută patru persoane din echipa Institutului Intercultural Timișoara (angajate sau voluntare) care să urmeze un curs de formare pe tematica metodei „Curcubeul dorinței" în perioada 20 februarie - 3 martie 2018 susținut de Theatre de l'Opprime la Paris.

Condiții necesare:
-    Implicarea anterioară în cel puțin două proiecte de teatru forum desfășurate de Institutul Intercultural Timișoara
-    Disponibilitatea de a participa la cursul de formare pe toată durata acestuia
-    Disponibilitatea de a se implica după curs în cel puțin un proiect de teatru forum ce va fi organizat în perioada martie-august 2018 în Timișoara
-    Împărtășirea valorilor organizației și ale teatrului forum: solidaritatea, non-discriminarea, transparența, echitatea, non-condescendența.
-    Cunoașterea limbii engleze la un nivel suficient de avansat pentru a permite comunicarea eficientă în cadrul cursului.
-    
Persoanele interesate sunt rugate să trimită o scrisoare de motivație pe adresa de e-mail oana.bajka@intercultural.ro, până la data de 30 octombrie 2017, inclusiv. Echipa Institutului Intercultural Timișoara va realiza interviuri individuale cu persoanele interesate.

Persoană de contact pentru detalii: Oana Bajka, telefon 0751011141.

Mediatori migranți pentru orașe interculturale
În perioada 3 august 2015 - 2 august 2016 Institutul Intercultural Timișoara a implementat proiectul  „Mediatori migranți pentru orașe interculturale", finanțat prin programul Erasmus+, număr de referință 2015-1-RO01-KA104-014812.

Proiectul și-a propus să dezvolte competențele legate de medierea interculturală în rândul a 20 persoane implicate în integrarea migranților în România, cu accent pe membrii rețelei de mediatori interculturali din România și a echipei de formatori interculturali a IIT.

citeste mai departe

< inapoi
Dec 2017 Ianuarie 2018 Feb 2018
D
L
M
M
J
V
S
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 
 


 
Copyright © 2012 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.