Institutul Intercultural Timisoara


Stiri IIT prin RSSStiri IIT prin RSS
  Start | Despre noi | | Proiecte | Agenda | Resurse pentru profesori | Echipa | Contact
---------------------------------------------
Educație interculturală
---------------------------------------------
Relații interculturale
---------------------------------------------
Cetățenie democratică
---------------------------------------------
Tineret
---------------------------------------------
Cultură
---------------------------------------------
Cercetare
---------------------------------------------
Cooperare transfrontalieră
---------------------------------------------
Servicii
---------------------------------------------

Cauta

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,
300173 Timisoara
Romania
Tel/fax:
+ (40) 256 498457
iit@intercultural.ro
Resurse pentru profesori


Mai jos puteți găsi o serie de materiale-resursă gratuite pentru domeniile educaționale care reprezintă centrul expertizei Institutului Intercultural Timişoara.

Aceste materiale sunt ordonate în aşa fel încât să fie utile în primul rând profesorilor de Educație socială pentru clasele V-VII. Unele dintre aceste materiale au fost încadrate în categoria care considerăm că e cea mai potrivită dar cu siguranță ar avea sens să fie incluse şi în celelalte categorii (de exemplu Medierea conflictelor). De aceea vă recomandăm cu căldură să parcurgeți întreaga listă.

Materialele de mai jos nu suplinesc programele şi manualele şcolare ci sperăm să le completeze cu succes, să uşureze activitatea profesorilor şi să contribuie la dezvoltarea de competențe necesare atât în rândurile profesorilor cât şi în rândurile elevilor.

De asemenea, aceste resurse sunt deschise tuturor celor care sunt interesați/interesate de aceste domenii şi doresc să învețe ei înşişi / ele însele sau să îi ajute pe alții să o facă. Ne-am bucura să ne spuneți cum le folosiți. Dacă doriți, scrieți-ne la iit@intercultural.ro.

Gândire critică şi drepturile copilului

- Drepturile omului încep cu micul dejun: Instrumente educaționale pentru lucrul cu tinerii la nivel global în domeniul drepturilor omului – în limba engleză; colecție de activități şi metode educaționale aplicabile în domeniul educației pentru drepturile omului; pe platforma Human Rights Start with Breakfast regăsiți activitățile ca fişe separate, precum şi alte resurse valoroase pentru tema educației pentru drepturile omului.

- Compass: Manual de educație pentru drepturile omului cu tineri - în limbile engleză/franceză; poate fi accesat pe teme/activități/capitole; conține activități concrete şi capitol teoretice; include un capitol despre drepturile copilului.

- Compasito - un manual de educație pentru drepturile omului, pentru copii - în limba engleză; poate fi accesat pe teme/activități/capitol şi de asemenea poate fi descărcat în format pdf.

- Bookmarks - Un manual pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educația pentru drepturile omului, în limbile engleză/franceză; varianta în limba română poate fi descărcată în format pdf.

- Manual de autoevaluare – în limba română; un manual pentru profesori sau alți educatori, care urmăreşte dezvoltarea competențelor de autoevaluare şi transferul lor.

-
Medierea conflictelor – în limba română; un material despre gestionarea conflictelor, incluzând exemple practice, activități şi exerciții.

Educație interculturală

Ghid de educație interculturală pentru cadre didactice, cu sugestii de activități care pot fi realizate la clasa a VI-a, și un supliment de Repere conceptuale , ambele în limba română.

- T-kit pentru învățare interculturală al Consiliului Europei, ediția 2018 este disponibilă doar în engleză; ediția 2000 este disponibilă în română şi în alte limbi. Un instrument valoros pentru persoanele care lucrează cu tineri pe tema interculturalității.


- Vademecum on intercultural education, în limba engleză. Include concepte-cheie relevante pentru educația interculturală şi clarificări privinf ceea ce este şi ceea ce nu este educația interculturală.

- Ghid de interculturalitate în contextul Serviciului European de Voluntariat - în limba română; include capitole teoretice şi un suport de curs pe tema educației interculturale.

- Studiul „Măsurile pentru incluziunea romilor pe piața muncii: de la ipocrizie organizată la eficacitate reală" - în limba română; include un capitol teoretic despre discriminare şi rasism.

- ToolKit pentru dialog intercultural, în limba engleză.

- Going International: Opportunities for all – în limba engleză; este o broşură cu activități şi îndrumări practice pentru educatorii care lucrează în medii internaționale pentru incluziunea tinerilor cu oportunități reduse; include activități aplicabile cu elevi din ciclul gimnazial, pentru dezvoltarea competențelor interculturale.

Educație pentru cetățenie democratică

- Cadrul de Referință privind Competențele pentru o Cultură a Democrației, elaborat de Consiliul Europei în cadrul proiectului „Competențe pentru cultură democratică şi dialog intercultural", în limba engleză:

- Ghidul „Elaborarea de strategii pentru incluziune şi diversitate, pentru Agenții Naționale Erasmus+" - în limba engleză; include informații utile pentru realizarea unei strategii, adaptabile şi pentru alte contexte.

- Fundamentele democrației. Set educațional pentru elevi din ciclul primar şi profesorii lor:
- Fundamentele democrației. Manuale pentru elevi mai mari, care tratează conceptele de autoritate, viață personală, responsabilitate şi justiție, incluzând considerații teoretice şi exerciții practice:

- Cetățenie activă: Stimularea participării politice a tinerilor migranți – în limba engleză; material de training utilizat într-un curs internațional adresat tinerilor migranți; include un capitol despre metode de bază pentru educația despre participare civică adresată tinerilor.

< inapoi
Mar 2020 Aprilie 2020 May 2020
D
L
M
M
J
V
S
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 
 


 
Copyright © 2018 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.